18°C bezchmurnie

Absolutoria dla włodarzy otwockich jednostek samorządowych

Urzędy, Absolutoria włodarzy otwockich jednostek samorządowych - zdjęcie, fotografia

Późna wiosna, początek lata to okres rozliczania władzy wykonawczej w jednostkach samorządowych z wykonania ubiegłorocznego budżetu. 22 czerwca 2017 r. podczas XXV sesji Rady Powiatu absolutorium za 2016 rok uzyskał Zarząd Powiatu w Otwocku.

Zanim to nastąpiło Rada Powiatu wysłuchała sprawozdania finansowego za 2016 rok, z którego wynikało, że budżet został wykonany prawidłowo. Na plus w kwestii powiatowych finansów trzeba uznać tendencję spadkową w zadłużeniu powiatu o ok. 5 proc. w stosunku do ubiegłego roku (do 40,6% w 2016 r.), minusem jest ciągle zła sytuacja Powiatowego Centrum Zdrowia, której właścicielem jest Powiat Otwocki (wskaźniki ekonomiczne za ostatnie 3 lata ujemne, brak płynności finansowej Spółki). W dyskusji radny Krzysztof Szczegielniak podnosił, że samo wykonanie budżetu to mało, a Zarząd nie ma - jak to ujął - "pomysłu na powiat". Część radnych miała podobnie kiepską opinię, bo siedem osób zagłosowało przeciw udzieleniu absolutorium. Jednakże zasadnicza większość - 14 radnych uważała, że Zarząd dobrze wykonał w 2016 roku swoją pracę i przegłosowała oponentów. Stanowczo nie zgodził się z zarzutem radnego Szczegielniaka starosta Mirosław Pszonka podkreślając, że budżet 2016 został wykonany "z górką" (czyli z dodatkowymi zadaniami, początkowo nie planowanymi) oraz przypominając ostatnie sukcesy Zarządu w uzyskaniu funduszy zewnętrznych na inwestycje: m.in. 7 mln zł na most w Świdrze, 1 mln na drogę Pogorzel - Otwock (Armii Krajowej do Narutowicza), czy ok. 700 tys. zł na system wczesnego ostrzegania.

 

W gminach

Spośród gmin powiatu otwockiego, absolutoria do tej pory za rok 2016 uzyskało pięciu włodarzy. Jako pierwszy absolutorium uzyskał burmistrz Józefowa Stanisław Kruszewski. Podczas sesji 25 maja br. żaden z radnych nie miał zastrzeżeń do wykonania budżetu miasta w ub. roku.

30 maja br. jednogłośnie - za rekordowy pod względem inwestycji budżet - absolutorium od Rady Gminy Wiązowna otrzymał wójt Janusz Budny (Na inwestycje w infrastrukturę publiczną zostało przeznaczonych 23,14% wydatków zrealizowanych w roku ubiegłym).

21 czerwca 2017 r. z kolei Rada Miasta Karczewa zaaprobowała działalność burmistrza Władysława Dariusza Łokietka. Spośród 13 radnych za udzieleniem absolutorium głosowało 10, trzech wstrzymało się od głosu.

Pozytywnie procedurę absolutoryjną przeszli także wójtowie gmin Kołbiel i Osieck - czyli Adam Budyta i Karolina Zowczak.

W ostatnich dniach czerwca 2017 natomiast sprawozdania z wykonania budżetu przed swoimi radami będą jeszcze składać wójtowie Celestynowa i Sobieni-Jezior, a także prezydent Otwocka. Najtrudniejsza przeprawa - z tego co słychać - czeka prez. Zbigniewa Szczepaniaka. Ale to standard.

ZetKa

Na zdj. (od lewej): Krzysztof Boczarski, Paweł Rupniewski, Mirosław Pszonka, Dariusz Grajda, Barbara Markowska, Roman Zdunik, Aneta Bartnicka podczas XXV sesji Rady Powiatu

 

 

Absolutoria dla włodarzy otwockich jednostek samorządowych komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się