27°C bezchmurnie

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej dla OPWiK

Biznes, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej OPWiK - zdjęcie, fotografia

Uznana na świecie niezależna wywiadownia gospodarcza BISNODE przyznaje Certyfikaty Wiarygodności Biznesowej jedynie firmom, które reprezentują najwyższy poziom rentowności, stabilności i płynności finansowej. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji taki certyfikat otrzymało już po raz trzeci. Najpierw w 2013 i 2014 roku oraz obecnie -  za wyniki uzyskane w 2017 roku. Raport sporządzony został przez ekspertów bez kontaktu ze spółką, a jedynie na podstawie dostępnych sprawozdań finansowych oraz analizy nienagannej moralności płatniczej OPWiK.

Jest to kolejny dowód na profesjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem przez prezesa Mieczysława Kostyrę, wielokrotnie nagradzanego w ogólnopolskich konkursach i rankingach za innowacyjną i pionierską działalność w firmie oraz rzetelność finansową. Przed kilkoma miesiącami uhonorowany został zaszczytnym tytułem „Managera Roku 2017 Wod-Kan”, którym wyróżniane są osoby o ponadprzeciętnych zdolnościach managerskich i szczególnych zasługach dla sektora gospodarki wodno-ściekowej.

- Przyznanie Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej jest gwarancją najwyższej oceny bezpieczeństwa i stabilności firmy na konkurencyjnym rynku, nie tylko branżowym – zapewnia Malina Kostek z niezależnej wywiadowni gospodarczej BISNODE Polska. – To jest najważniejszy sygnał dla klientów i partnerów miejskiej spółki o jej uczciwości i rzetelności biznesowej. BISNODE od 25 lat ma ugruntowaną pozycję lidera w dostarczaniu kompleksowych danych i analiz w dziedzinie informacji gospodarczej. Możemy więc w stu procentach zapewnić, że certyfikat przyznany Otwockiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji wydany został na podstawie niezwykle wnikliwych analiz ekspertów i świadczy o wysokim poziomie rentowności, zdolności i płynności finansowej spółki.

Taki certyfikat mogą zdobyć wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria. Analitycy badają wiarygodność i stabilność firmy na podstawie oceny moralności płatniczej, zgodnej z wytycznymi programu International Payment Monitor i według wskaźnika Paydex, który pokazuje obraz, jak firma reguluje swoje zobowiązania m.in. wobec instytucji finansowych, Urzędu Skarbowego, ZUS itp. Są to specjalne formuły i algorytmy, które stanowią know-how wywiadowni gospodarczej BISNODE.

- Jako niezależna wywiadownia gospodarcza otrzymujemy codziennie wiele zleceń od różnych podmiotów na badanie kondycji finansowej i stabilności firm – wyjaśnia Malina Kostek. – Przygotowujemy dla nich raporty handlowe i analizy portfela klientów pod kątem ryzyka współpracy biznesowej. Było to motywacją do stworzenia Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej, który jest jasnym sygnałem dla partnerów, potwierdzającym, że dana firma znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej. Jej wiarygodność płatnicza jest na najwyższym poziomie, a szacowane ryzyko upadłości w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest wręcz minimalne.

OPWiK wszystkie kryteria oceny spełniło na najwyższym poziomie. Spółka kieruje się etyką zawodową i biznesową w prowadzonej działalności inwestycyjnej i usługowej oraz uczciwością i szacunkiem wobec swoich klientów i partnerów. To była przepustka do wyróżnienia przez BISNODE miejskiej spółki, która znalazła się w prestiżowym gronie, zaledwie jednego procenta firm z całej Polski, których ocena pozwala na przyznanie prestiżowego Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej za 2017 rok.

Wyróżnienie przyznawane przez BISNODE Polska honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej pomaga w kreowaniu pozytywnego wizerunku i stanowi gwarancję rzetelności finansowej certyfikowanego przedsiębiorstwa. Wzbudza zaufanie partnerów biznesowych i jest niepodważalnym argumentem w prowadzonych rozmowach z kontrahentami finansowymi. Każda pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę i modernizację infrastruktury spłacana była zawsze w terminie, dlatego OPWiK mogło korzystać z ich częściowego umorzenia. Na udzielenie kolejnej pożyczki spółka czeka bezskutecznie od roku, ale w tym przypadku przeważyły względy polityczne, a nie ekonomiczne. Przewodniczący rady miasta przez całą kadencję skutecznie przeszkadza spółce w sięganiu po środki dotacyjne, dlatego OPWiK musi poszukiwać innych źródeł na finansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków, która uznana została za „Inwestycję Roku 2017 Wod-Kan”.

Roczne opóźnienie w przyznaniu pożyczki przez WFOŚiGW na dokończenie ostatniego zadania związanego z modernizacją wyróżnionej w kraju inwestycji to również efekt interwencji przewodniczącego rady miasta. Może jednak Certyfikat Wiarygodności Biznesowej zmieni nastawienie zarządu WFOŚiGW do spółki, która znajduje się w czołówce najlepiej ocenianych pod względem finansowym przedsiębiorstw w Polsce. Przyznany certyfikat jest potwierdzeniem niezwykłej skuteczności zarządzania i działalności firmy, która świadczy usługi wodociągowe i kanalizacyjne na najwyższym, europejskim poziomie.

(JC)


 

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej dla OPWiK komentarze opinie

  • gość 2018-09-14 15:06:57

    Spojrzalem z ciekawosci na oferte bisnode certyfikat nie jest potwierdzony audytem a raczej jest to oferta reklamy za odpowiednia oplata oraz prawo do wykorzystywania logo CWB, sporo takich ofert na rynku.

Dodajesz jako: Zaloguj się