20°C bezchmurnie

Dyrektor tłumaczył się z miliona złotych

Inwestycje, Dyrektor tłumaczył miliona złotych - zdjęcie, fotografia

Niedawno pisaliśmy o milionie złotych, który posłanka Anita Czerwińska obiecała zapisać w budżecie krajowym z przeznaczeniem na rewitalizację parku. Takie przeznaczenie środków okazało się niemożliwe, o tym dlaczego i na co można te środki przeznaczyć tłumaczył na sesji 28 maja 2018 Tomasz Szlązak z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

- Ja przybywam do Państwa z trudną misją, Pan wojewoda prosił mnie o udzielenie radzie i panu prezydentowi pełnego wsparcia w zakresie uzgodnienia przeznaczenia tej dotacji, która została zapisana w ustawie finansowej na 2018 r. do budżetu wojewody – rozpoczął swoje wystąpienie.

- Gdy tylko dowiedzieliśmy, że 1 mln złotych ma być przeznaczony na rewitalizowany w tej chwili park, to w pierwszej fazie poleciliśmy prezydentowi, aby skierował wniosek do konserwatora zabytków. W tamtym czasie nie mieliśmy informacji o tym, jak pod względem finansowym skonstruowana jest ta inwestycja i byliśmy przekonani,  że wszystko pójdzie gładko – kontynuował Tomasz Szlązak.

Co się okazało? Konserwatora po otrzymaniu wniosku o wypłatę dotacji uznał, że zadanie, które może zostać sfinansowane, nie wchodzi w zakres jego kompetencji. Wezwał więc mazowiecki urząd, a także pana prezydenta i poinformował nas, że nie jest w stanie udzielić tego rodzaju dotacji. To wzbudziło konsternację wśród urzędników mazowieckiego wojewódzkiego urzędu, w tym moją, ze względu na fakt, że nie znaliśmy dotychczas formalnego sposobu złożenia wniosku i tego, w jakim stopniu jest skomplikowane finansowanie tej inwestycji.
Państwo musicie wiedzieć, że samo przeznaczenie jakiejś kwoty na dotacje i wpisanie jej do budżetu nie powoduje, iż jesteśmy w stanie tę dotację wypłacić bez ponoszenia odpowiedzialności spowodowanej niedotrzymaniem dyscypliny w zakresie finansów publicznych. Znaleźliśmy taką podstawę i realizowaną inwestycję na terenie miasta Otwocka, która odpowiadałaby ramom, w jakich musi poruszać się Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Kluczowym czynnikiem jest czas! Mamy obowiązek rozliczyć to zadanie do końca 2018 roku – zaznaczył dyrektor Szlązak.

Ostatecznie milion złotych zostanie przeznaczony na kompleks sportowy na osiedlu Ługi. Jak powiedział pan dyrektor, do budżetu wojewody w ten sam sposób zostało wpisanych 12 dotacji. Każda z nich rodziła wątpliwości, ponieważ  wpisano je w uchwale budżetowej bez wskazania podstawy materialno - prawnej. Byliśmy zmuszeni do tego, żeby zmienić zadanie w kilku pozycjach i negocjować z odpowiednimi organami sposób przeznaczenia tych środków tak, aby było to korzystne dla mieszkańców – zakończył swoją wypowiedź.

Mieszkańców zapewne ucieszy dodatkowa inwestycja. A my ze swojej strony uspokajamy, że przeniesienie dotacji z parku na boisko wcale nie oznacza, że park nie będzie rewitalizowany. Miasto Otwock pozyskało na jego rekonstrukcję środki unijne w wysokości 4,3 mln złotych. Rewitalizacja rozpocznie się w tym, a zakończy w przyszłym roku.
Red.
 

Dyrektor tłumaczył się z miliona złotych komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się