18°C bezchmurnie

Gmina Osieck rozbudowuje oczyszczalnię ścieków

Na początku drugiego kwartału 2018 r. ma zacząć się przebudowa  oczyszczalni ścieków w Pogorzeli, która obsługuje kilka miejscowości gminy Osieck, a osiągnęła już limity przepustowości. Dzięki tej inwestycji w połowie 2019 r. wszyscy mieszkańcy Augustówki będą mieli możliwość korzystać z sieci kanalizacyjnej. Dołączą oni do mieszkańców Osiecka, Pogorzeli, Grabianki i części Augustówki, którzy nie muszą się martwić wywozem szamba. Na rozbudowę oczyszczalni gmina Osieck otrzymała ponad 2,5 mln zł dofinansowania unijnego.

Umowę o dotację na ,,Rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, Gmina Osieck’’ (w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020) wójt Karolina Zowczak podpisała w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 17 listopada 2017 roku.

Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków ma kosztować 3 710 050, 79 złotych, z czego prawie 70% pokryją otrzymane środki unijne (dokładnie 2 593 151,51 zł). Jak dowiedzieliśmy się w UG Osieck, przetarg na rozbudowę oczyszczalni w zakresie robót budowlanych, a także zapytanie ofertowe na wybór inspektorów nadzoru budowlanego, ma nastąpić w najbliższych miesiącach. Będzie on obejmował wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w Pogorzeli do wydajności Q d śr = 2 x 180 m3/d = 360 m3 /d.

Obecna oczyszczalnia ścieków ma przepustowość: Q d śr = 150 m3/d (Q d max = 200 m3/d) i przyjmuje nieczystości dopływające siecią kanalizacyjną z miejscowości takich jak: Osieck, Pogorzel, Grabianka i część Augustówki. Oczyszczalnia w odniesieniu do projektowanych przepływów osiągnęła już swoje możliwości i zdolności, dlatego konieczna jest jej rozbudowa, która pozwoli na przyjęcie ścieków z całej miejscowości Augustówka, a nie tylko z jej części. Będzie możliwe również przyjęcie ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym w ograniczonej ilości.

Prace budowlane zaplanowane są na kwiecień 2018 roku, natomiast zakończenie całego projektu przewidziane jest na czerwiec 2019 r. Podana data dotyczy całkowitego zamknięta projektu, a więc również wszystkich robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz rozliczeniem się z dotacji.

Weronika Świńczak

Na zdj. Wójt gminy Osieck Karolina Zowczak (z lewej) podpisuje umowę w NFOŚiGW (Fot. Fb/gminaOsieck)

Gmina Osieck rozbudowuje oczyszczalnię ścieków komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się