20°C bezchmurnie

Izba Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego wybrała nowy Zarząd

Stowarzyszenia - Fundacje - NGO, Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego wybrała Zarząd - zdjęcie, fotografia
  • Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybrało nowy Zarząd Izby w niemalże niezmienionym składzie
    Walne Zebranie Sprawoz...
  • Marek Kocko i Marzena Salamon
    Marek Kocko i Marzena ...
  • Piotr Kot (drugi z prawej) został przewodniczącym Sądu Polubownego
    Piotr Kot (drugi z pra...
  • Fotka nr 3 z 4

Ireneusz Paśniczek, reprezentujący spółkę Media Info – wydawcę tygodnika „iOtwock.info” ponownie został wybranym prezesem Izby skupiającej 67 przedsiębiorców z powiatu otwockiego. Zarząd zapowiedział dalszą realizację przewodniej idei Izby: „Rozwój miasta Otwocka oraz powiatu otwockiego poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości”.

W piątek, 11 maja odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego. Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowe władze Izby. Do zarządu weszli: Łukasz Piętka, Marek Kocko, Ireneusz Paśniczek, Mariusz Kowalczyk, Wojciech Krawczyk, Monika Bartold, Michał Giziński, Artur Brodowski i Marzena Salamon. 

Izba powstała dwa lata temu na bazie Forum Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego. Obecnie skupia 67 członków – polskie firmy z Otwocka i regionu. Nadrzędnym celem IPPO jest rozwój Otwocka i powiatu otwockiego poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. W Izbie funkcjonują sekcje tematyczne: IT i promocji, usług wspólnych, szkoleń i bonów towarowych. Ponadto organizacja wspiera rozwój lokalnych produktów. 

Celem sekcji usług wspólnych było stworzenie grupy handlowej/zakupowej zajmującej się negocjowaniem ofert umożliwiających członkom Izby podpisywanie umów na preferencyjnych warunkach (np. karty paliwowe, zniżka na zakup energii, gazu, pakiet opieki medycznej, pakiet sportowy, obniżenie kosztów usług bankowych, usługi telekomunikacyjne etc). 

Do zadań Sekcji promocji i IT. należało promowanie Izby i firm ją tworzących. Sekcja odpowiada za stworzenie i aktualizację strony internetowej, wpisy na portalach społecznościowych, promocję Izby w internecie i komunikację elektroniczną.

Sekcja szkoleń przeprowadziła szkolenia dla członków Izby: dotyczące możliwości pozyskania wsparcia ze środków pozostających w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania NATURA I KULTURA na stworzenie biznesu, a także na rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu otwockiego w 2017 r.  dotycząca sukcesji (przekazania) działalności gospodarczej następcom, szkolenie: "Jak się zachować podczas kontroli skarbowej?", szkolenie z Jednolitego Pliku Kontrolnego. 
Sekcja bonów przygotowała wprowadzenie bonów na obszarze powiatu otwockiego. Celem wprowadzenia bonów jest wzmocnienie lokalnego rynku sprzedaży i usług oraz firm lokalnych skupionych w IPPO. Istnieje możliwość wykupienia reklamy swoich firm (przez członków IPPO) na bonach.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu zorganizowane zostały festyny dla mieszkańców, na których prezentowali się przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie. Jarmark Wielkanocny organizowany już dwukrotnie w Otwocku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców..
Członkowie izby brali udział w konferencji dot. budowania partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie otwockim. Zarząd Izby złożył największą liczbę wniosków do starosty otwockiego o przyznaniu wyróżnień dla firm z naszego regionu. Tak, aby promować lokalną przedsiębiorczość.

Powiedzieli nam o IPPO:

Monika Bartold, właścicielka sieci sklepów Livio w Otwocku i Józefowie:
Według mnie za ustępującym i zarządem idzie doświadczenie i wiedza w tematyce społeczno- gospodarczej naszego regionu. Dlatego ponownie powierzyliśmy funkcje dotychczasowym członkom zarządu. Chcemy rozwijać Izbę, żeby firmy, ich pracownicy i klienci otrzymywali produkt lepszy i tańszy. Żeby to uzyskać musimy ze sobą współdziałać. Moim zdaniem dotychczasowy zarząd pracował odpowiedzialnie i konsekwentnie reprezentując interesy naszych, rodzimych firm. Przykładem jest tutaj udział i interwencja zarządu Izby związana z budową kolejnego sklepu wielkopowierzchniowego. Izba wsparła nie tylko otwockich przedsiębiorców, ale przede wszystkim mieszkańców, którzy zostali pozostawieni sami sobie w walce z międzynarodową siecią i machiną administracyjną. Z tych właśnie względów zdecydowałam się na poparcie dotychczasowego zarządu, a także pracę w Izbie. 

Michał Giziński, właściciel firmy PM Digital:
Izba tak, jak każde zrzeszenie daje szansę połączenia sił przedsiębiorstwom. Organizacja skupiająca firmy z lokalnego terenu to dodatkowo wsparcie rodzimej gospodarki. Wypracowanie wspólnej oferty dla naszego lokalnego rynku i wzajemne wspieranie się przedsiębiorstw to szansa na rozwój. I takie zadanie  postawiliśmy prezesowi i zarządowi do realizacji. Firmy z powiatu otwockiego muszą zacieśnić wzajemną współpracę. Po co kupować tą samą usługę gdzieś w Polsce lub u międzynarodowego kontrahenta, skoro możemy tak wypracować warunki, by współdziałać z sąsiadem. To jest zadanie Izby i takie działania są realizowane przez Zarząd.     

Mariusz Kowalczyk, właściciel firmy FISKOM:
Cały zarząd postawił sobie za cel łączenie firm. Chcemy stworzyć ekosystem pozwalający na wymianę usług. Jeśli nie poznamy potrzeb sąsiednich podmiotów działających na tym samym lokalnym rynku, to nie dostosujemy odpowiednio własnej oferty. I to są działania lokalnej izby. Poznanie partnerów i nawiązanie współpracy. Wszystko, żeby nasz produkt był najlepszy i najbardziej dostosowany do potrzeb klientów.    

MG

Zdj. główne, od lewej: Monika Bartold, Mariusz Kowalczyk, Wojciech Krawczyk i prezes Izby Ireneusz Paśniczek

Izba Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego wybrała nowy Zarząd komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się