6°C bezchmurnie

Karczewska rada młodzieżowa rozpoczyna drugą kadencję

Edukacja - nauka, Karczewska młodzieżowa rozpoczyna drugą kadencję - zdjęcie, fotografia
  • Wybory w Szkole Podstawowej Nr 2 (Karczew)
    Wybory w Szkole Podsta...
  • Wybory w Szkole Podstawowej Nr 1
    Wybory w Szkole Podsta...
  •  (Karczew)
    (Karczew)

25 października 2017 r. odbyły się w gminie Karczew wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji. Dzięki dobrej organizacji wyborów, nadzorowanych przez opiekunów samorządów uczniowskich oraz profesjonalnej pracy uczniów zasiadających w okręgowych komisjach wyborczych, przebiegły one bardzo sprawnie i skutecznie.

W związku z reformą oświaty i pojawieniem się ośmioletnich szkół podstawowych Rada Miejska w Karczewie zmieniła ordynację wyborczą do Młodzieżowej Rady Miejskiej, zwiększając m.in. liczbę szkół, które będą stanowiły okręgi wyborcze oraz zmieniając liczbę mandatów radnych przypisanych do poszczególnych szkół. Ponieważ wielu młodych mieszkańców gminy Karczew uczęszcza do szkół poza gminą, w celu stworzenia im możliwości uczestniczenia w radzie, zaproponowano utworzenie jeszcze jednego okręgu wyborczego, któremu przypisano aż 3 miejsca. Kandydatem na radnego mogła być osoba będąca mieszkańcem gminy Karczew, która w dniu wyborów miała ukończone 13, ale nie przekroczyła wieku 19 lat.

Procedury wyborcze były bardzo podobne do tych, które obowiązują w wyborach do samorządów dla dorosłych. We wrześniu burmistrz Karczewa powołał gminną komisję wyborczą, która określiła kalendarz wyborów, a jej przewodniczący powołał komisje okręgowe. Osobowy skład komisji wskazany został przez samorządy uczniowskie poszczególnych szkół.

W niektórych okręgach liczba kandydatów była mniejsza lub równa liczbie miejsc w radzie. Zgodnie z ordynacją w tych okręgach wybory nie odbywały się, a kandydaci, po sprawdzeniu poprawności list poparcia, zostaną radnymi.

W czterech okręgach wybory odbyły się zgodnie z ordynacją wyborczą. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie o dwa mandaty walczyło czworo kandydatów. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu wybierali jednego radnego spośród dwójki uczniów. Ciekawie zapowiadały się wybory w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie, w której do obsadzenia były 3 mandaty. O głosy swoich koleżanek i kolegów zabiegało aż 8 kandydatów.

Założenia o chęci włączenia do prac w radzie młodzieży, która uczęszcza do szkół poza gminą Karczew, okazały się trafne, gdyż listy poparcia dostarczyło czworo uczniów szkół średnich w Otwocku.

Komisje okręgowe zakończyły prace, przekazując protokoły oraz karty do głosowania do gminnej komisji wyborczej. 2 listopada komisja gminna ogłosiła oficjalne wyniki wyborów, a w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie zwoła I Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie II kadencji.

Krzysztof Szczegielniak

Opiekun Rady

 

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie II kadencji

OKRĘG Nr 1 - Zespół Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie

Jasiewicz Konrad

Stan Adriana

 

OKRĘG Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie z oddziałami gimnazjalnymi

Imioła Katarzyna

Trzaskowska Małgorzata

 

OKRĘG Nr 3 - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie

Łukasik Kacper

Olszanka Maja

Salwa Gabriela


 

OKRĘG Nr 4 - Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Sobiekursku

Wirtek Krzysztof

 

OKRĘG Nr 5 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim

Chojecka Oliwia

 

OKRĘG Nr 6 - Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach

Wasążnik Angelika

 

OKRĘG Nr 7 - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Nadbrzeżu

Molak Wiktoria

 

OKRĘG Nr 8 - Szkoły położone poza terenem gminy Karczew

Druzgała Wiktoria

Walicki Andrzej

Żołądek Ada

 

Na zdj. u góry: wybory w Szkole Podstawowej Nr 2

Karczewska rada młodzieżowa rozpoczyna drugą kadencję komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się