11°C lekkie zachmurzenie

Kiedy będzie skończona Kącka w Wiązownie?

Późną jesienią 2017 Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku zrealizował  przebudowę 600 metrów drogi powiatowej Nr 2705W, czyli ul. Kąckiej w Wiązownie. Tyle, że nie całkiem... Mamy jednak dobrą wiadomość - wkrótce powinno nastąpić prawidłowe zakończenie zadania.

Inwestycja była ogromnie wyczekiwana przez mieszkańców wymienionej ulicy, ponieważ znajdowała się w fatalnym stanie, szczególnie w okresach deszczowych. Stąd ich frustracja, gdy się okazało, że w nowym asfalcie zostały dwie niedokończone przerwy. Co gorsze, mija pół roku, a nie widzą końca problemu...

Na prośby mieszkańców i użytkowników ulicy Kąckiej trzy radne z gminy Wiązowna: Bogumiła Majewska, Magdalena Koczorowska-Szlassa i Mariola Kublik zwróciły się do Rady Powiatu o: "(...) o niezwłoczne dokończenie prac związanych z budową nawierzchni asfaltowej n ww ulicy. Budowa ta była prowadzona w ramach porozumienia zawartego między Gminą Wiązowna a Powiatem otwockim.

Formalnie zadanie zostało zrealizowane na przełomie listopada i grudnia 2017 roku, jednak w rzeczywistości pozostały dwa odcinki, które nie są wyasfaltowane. W rezultacie na ok. 200 metrach drogi są dwie przerwy po kilkadziesiąt metrów. Stanowi to wielkie zagrożenie bezpieczeństwa zwłaszcza, że nie ustawiono tam żadnych znaków informujących o braku nawierzchni twardej. Ponadto po zakończeniu prac pozostały nieuporządkowane pobocza, na których leżą hałdy destruktu i wyrwy, które powstały podczas wyznaczania trajektorii jezdni.

Pierwszy ze wzmiankowanych odcinków wiąże się z przebudową mostu, która została wykonana w sposób wadliwy. Nowy przepust został ułożony ok. 30 cm powyżej dna rowu, co powoduje zatrzymywanie i piętrzenie się wody. Spółka Wodna Wiązowna Kościelna posiadająca dokumentację w tej sprawie (projekt profilu podłużnego) zdecydowanie zakwestionowała jego prawidłowość.

Drugi odcinek to fragment ulicy, pod którym przechodzi linia gazociągu, nie został zrealizowany z powodu braku odpowiednich uzgodnień z właściwymi organami".

Ponadto wiązowskie radne przypomniały, że budowa drogi powiatowej - Kąckiej odbywa się przy wsparciu finansowym z funduszy gminnych (w 2017 roku samorząd Wiązowny przeznaczył na ten cel 200 tys. zł przy wkładzie powiatu 200 tys (???); natomiast w tym roku gmina przeznaczyła na budowę drogi powiatowej nr 2705W w Wiązownie kolejne 150  tys. zł, a powiat w budżecie ma na ten cel 125 tys. zł). I poprosiły Radę Powiatu o ,,zobligowanie odpowiednich służb do właściwego zakończenia zadania" oraz "wskazania terminu dalszej realizacji inwestycji na ulicy Kąckiej".

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że 9 maja 2018 wniosek trzech radnych z Wiązowny został rozważany podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku. Starosta Mirosław Pszonka stwierdził, że sprawa powinna być zakończona do 10 czerwca br.

Wyjaśnił przy tym, że w takim rowie odwadniającym, jak ten przez który ma być skończona przeprawa drogowa, woda będzie zawsze mimo odprowadzania. Problem danego miejsca na ulicy Kąckiej był omawiany na spotkaniu z przewodniczącym Zarządu Spółki Wodnej.   

Co do drugiego fragmentu, pod którym przechodzi gazociąg, zostało uzgodnione wzmocnienie nadbudowy w postaci betonu i zbrojenia dla ochrony ciągu gazowego.

Kazimiera Zalewska

Kiedy będzie skończona Kącka w Wiązownie? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się