:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  -4°C pochmurno z przejaśnieniami

Kiedy odszkodowania za wywłaszczenia pod S17?

Infrastruktura, Kiedy odszkodowania wywłaszczenia - zdjęcie, fotografia

Do końca 2019 r. ma powstać dwupasmowa droga ekspresowa S17, dzięki której od Warszawy do Lublina dojedziemy w 1,5 godz. Zanim jednak do pracy wyjadą ekipy budowlane, są kwestie "papierowe" do załatwienia, m.in. pozyskanie przez inwestora terenu pod drogę na własność Skarbu Państwa. Właściciele tych nieruchomości dostaną odszkodowania. Kiedy i jak zostaną naliczone piszemy niżej.

Mieszkańcy powiatu otwockiego, posiadający grunty wzdłuż zaplanowanej ekspresówki S17, mogą spodziewać się działań inwestora w kwestii pozyskania terenu pod budowę drogi i odszkodowań za swoje posiadłości w drugim kwartale 2017 roku. To ponad rok, ale wykonawcy najpierw muszą wykonać projekt, potem potrzebna będzie decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Potem procedura wywłaszczenia, którą przeprowadza inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.   Jak to będzie wyglądać dowiadujemy się z informacji, którą przesłał nam Krzysztof Nalewajko z biura rzecznika prasowego GDDKiA, Oddział w Lublinie:    – "Decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) powinniśmy uzyskać od wojewody mazowieckiego po 15 miesiącach od podpisania umowy z wykonawcą, czyli mniej więcej w kwietniu 2017 roku. Decyzja ZRID zatwierdza podziały nieruchomości oraz określa działki, które przechodzą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa, z dniem w którym decyzja ta stanie się ostateczna. Decyzji ZRID może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Ten tryb prowadzenia inwestycji możemy określić jako „ekspresowy”. Oznacza on, że zarządca drogi może od razu przystąpić do budowy drogi, nie czekając aż decyzja ZRID stanie się ostateczna, a właściciele otrzymają odszkodowania za swoje nieruchomości. Decyzja wojewody z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, zobowiązuje właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz jednocześnie uprawnia zarządcę drogi do objęcia nieruchomości w posiadanie i rozpoczęcia prac budowlanych. W chwili obecnej zdecydowana większość inwestycji drogowych odbywa się właśnie w tym trybie.   Wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania. Sprawa taka wszczynana jest z urzędu, co oznacza, że z chwilą gdy decyzja o ZRID stała się ostateczna i wykonalna, wojewoda bez jakiegokolwiek żądania dotychczasowego właściciela lub zarządcy drogi, powinien podjąć czynności zmierzające do wydania decyzji odszkodowawczej. „Specustawa drogowa” nakazuje wojewodzie ustalenie odszkodowań w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna.   Ustalenie odszkodowania wygląda nieco inaczej, gdy inwestycja jest realizowana w trybie „ekspresowym”, czyli w sytuacji gdy decyzji ZRID nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wówczas wojewoda nie czeka aż decyzja ZRID stanie się ostateczna, ale od razu po wydaniu decyzji ZRID z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności przystępuje do ustalenia wysokości odszkodowań. Na wydanie wszystkich decyzji odszkodowawczych wojewoda ma w tym trybie 60 dni.   Wysokość odszkodowania ustalana jest przez biegłych rzeczoznawców powoływanych przez wojewodę".   Dodajmy jeszcze, że dotychczasowi właściciele otrzymują zawiadomienie o wydaniu decyzji ZRID, które przesyła się na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Dlatego ważne, aby właściciele na bieżąco aktualizowali swoje dane adresowe w ewidencji gruntów i budynków. Jeśli dane nie będą aktualne, mogą nie dowiedzieć się o trwającym postępowaniu i wydaniu decyzji ZRID. Tym samym nie będą nawet świadomi, że ich nieruchomość została przejęta na własność Skarbu Państwa pod budowę drogi krajowej i że przysługuje im z tego tytułu odszkodowanie.   Osobom, które - w ciągu miesiąca od otrzymania takiego zawiadomienia - zgłoszą się do GDDKiA lub prześlą oświadczenie i wydadzą nieruchomość, zostanie podwyższone o 5% odszkodowanie przysługujące za wywłaszczenie nieruchomości pod drogę.   ZetKa   Bardziej szczegółowy material objaśniający obecnie funkcjonujące zasady nabywania gruntów pod inwestycje drogowe na stronie gddkia.gov.pl:   http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/2613/nabywanie-nieruchomosci-i-odszkodowania-w-procesie-przygotowania-i-realizacji-drog-krajowych         Na zdj. Część mapy orientacyjnej odcinka od w. Lubelska do początku obw. Garwolina (źródło: gddkia.gov.pl) - całość w poniższym linku        Kiedy odszkodowania za wywłaszczenia pod S17? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na iOtwock.info