10°C pochmurno z przejaśnieniami

Obwodnica Kołbieli w ciągu S17 ma zezwolenie na budowę

Inwestycje, Obwodnica Kołbieli ciągu zezwolenie budowę - zdjęcie, fotografia

Można już budować cały odcinek drogi ekspresowej S17 od Zakrętu po Kurów Zachód: dziś (9 maja 2018) Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie poinformował o zgodzie wojewody na budowę obwodnicy Kołbieli w ciągu S17.

Mowa o ok. 8,7 km odcinku S17, który zaczyna się w Ostrowiku, na terenie gminy Celestynów  (km 19+200), do okolic miejscowości Bocian biegnie wzdłuż obecnej DK 17. Tam odbija na zachód i łukiem omija Kołbiel, wracając na tor obecnej DK17 w okolicy Antoninka (ulica Królewska). Obwodnica Kołbieli kończy się na terenie miejscowości Gadka (km 27+900).

W ramach odcinka powstanie węzeł Kołbiel (przecięcie z przyszłą DK50) umiejscowiony w okolicach Starej Wsi Drugiej.

Wydane przez Wojewodę Mazowieckiego 8 maja 2018 r. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Zezwolenie to umożliwia rozpoczęcie przejmowania nieruchomości pod planowaną drogę przez inwestora, czyli Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz procedura odszkodowawcza dla właścicieli przejmowanych działek. Następnie plac budowy zostanie przekazany wykonawcy, którym jest firma Strabag.

Budowa odcinka obwodnicy Kołbieli ma według umowy kosztować 225 489 433,89 złotych.

[Plan orientacyjny obwodnicy Kołbieli w ciągu S17. Źródło: GDDKiA]

Przypominamy zasady dotyczące przejmowania nieruchomości:

"Treść decyzji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Urzędach Gmin, przez które przebiega droga. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Po 14 dniach od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można będzie się od niej odwołać - tylko przez kolejnych 14 dni.

Decyzja ZRID wskazuje nie tylko teren, na którym będą realizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej, ale stwierdza również przejęcie na mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdza podział nieruchomości pod ten pas. Swoim zakresem decyzja ta obejmuje zarówno teren pod samą drogę, jak również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne oraz tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji."

ZetKa

Fot. GDDKiA
 

Obwodnica Kołbieli w ciągu S17 ma zezwolenie na budowę komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się