11°C bezchmurnie

Otwoccy radni będą karani za nieróbstwo?

Radni Otwocka, Otwoccy radni będą karani nieróbstwo - zdjęcie, fotografia

Czyżby koniec z wypłacaniem diet dla otwockich radnych, którzy nie przychodzą i nie pracują na sesjach i komisjach? Sekretarz miasta Przemysław Zaboklicki opracował projekt uchwały, w którym za nieróbstwo radni będą karani.

Wiceprezydent Piotr Stefański wniósł pod obrady najbliższej sesji projekt uchwały, nowelizujący zasady naliczania i wypłacania diet. Dotychczas otwoccy radni otrzymywali stały ryczał bez względu na to, czy uczestniczyli w pracach rady. Opisywaliśmy przykład radnego Łukasza Majchrzyka, który nie przychodził do magistratu, a miesięcznie otrzymywał 604 zł, co w skali roku dawało mu ponad 7200 zł.

Tymczasem, jak nakazuje ustawa o samorządzie gminnym, radny ma obowiązek utrzymywać stałą więź z mieszkańcami i jest zobowiązany do udziału w pracach rady gminy. Zgodnie z przedstawioną propozycją sekretarza miasta Przemysława Zaboklickiego nieobecność na sesji skutkowała będzie karą finansową w wysokości 100 zł. Tymczasem, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, „dieta stanowi rekompensatę za utracone przez radnego korzyści z innego tytułu, które mógłby osiągnąć w czasie pełnienia funkcji radnego, a zatem nie jest świadczeniem pracowniczym”. 

Więcej w aktualnym wydaniu tygodnika „Otwock.info”.
 

Otwoccy radni będą karani za nieróbstwo? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się