10°C pochmurno z przejaśnieniami

Partnerstwo publiczno-prywatne w gminie Wiązowna

Od niespełna roku trwa przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Gliniance. Nawet z ulicy widać, że prace są już mocno zaawansowane, więc udaliśmy się do źródła, tj. UG Wiązowna, aby dowiedzieć się, na czym polega ta inwestycja. Okazało się, że to tylko element gminnego projektu, zakrojonego na szeroką skalę, o wartości, bagatela, ponad 70 mln zł. O wszystkim zgodził się opowiedzieć w-ce wójt, p. Tomasz Kostyra.

Cała inwestycja dotyczy kilku istniejących placówek oświatowych na terenie gminy. W jej skład wchodzi jednoczesna rozbudowa i termomodernizacja trzech szkół podstawowych: w Gliniance, Zakręcie i Wiązownie. Do tego dochodzi termomodernizacja budynku byłego gimnazjum w Gliniance z adaptacją poddasza na potrzeby edukacyjne oraz rozbudowa świetlicy, wybudowanej przez mieszkańców w Woli Duckiej, na cele nowo utworzonego przedszkola gminnego oraz niezależnej świetlicy wiejskiej. Główną bolączką była ciasnota w szkołach podstawowych, co wiązało się z nauką na dwie zmiany. Urzędnicy gminni postanowili rozwiązać problemy kilku placówek za jednym podejściem.

- „Tak radykalne i kompleksowe rozwiązanie było podyktowane trudną sytuacją lokalową placówek, które wymagały natychmiastowej interwencji. Nie jest możliwe prowadzenie rozbudowy i modernizacji tylu obiektów jednocześnie, w typowym systemie finansowania z budżetu gminy, nawet zaciągając kredyty na ten cel, stąd też wybraliśmy model, polegający na  zastosowaniu formuły partnerstwa publiczno – prywatnego, gdzie inwestor prywatny angażuje środki własne i wykonuje prace budowlane, następnie przez okres 15-u lat (do 2033 r.), odzyskuje pieniądze w postaci rat, spłacanych przez gminę. W ten sposób rozłożyliśmy ciężar finansowania, nie blokując bieżących inwestycji gminy.”

Dodatkowo, zaangażowano środki na termomodernizację szkoły w Wiązownie i Gliniance, w wysokości ok. 6,15 mln zł, z czego ok. 4,2 mln zł, to dotacja pozyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działania 4.2. Tę kwotę potraktowano, jako wkład własny umowy partnerskiej, opiewającej na ponad 70 mln zł. Całą procedurę wszczęto w 2015 roku, wybierając odpowiedni model finansowania i wyłaniając partnera prywatnego, z którym gmina podpisała umowę 1 marca 2017 r. Prace prowadzi konsorcjum dwóch firm: Siemens i Warbud. Zakończenie robót przewidywane jest na 1 września br. Pan Tomasz Kostyra, w sposób szczególny, wskazuje na dwie jednostki, w których zmiany będą diametralne, przedstawiając skalę prowadzonych obecnie robót:

- „Szkoła Podstawowa w Zakręcie będzie dysponowała 19-oma wymiarowymi salami lekcyjnymi (wcześniej było 6, z czego 3 wymiarowe)  wraz kuchnią, stołówką, biblioteką, czytelnią oraz istniejącą salą gimnastyczną (liczba uczniów: 211). Podobnie w SP Glinianka, gdzie dotychczas dysponowano małymi salami lekcyjnymi, ciasną kuchnią, taką też świetlicą, praktycznie bez stołówki i biblioteki, a toalety były tylko na jednym poziomie. Tutaj szkoła zyska całe nowoczesne, przestronne zaplecze, będzie 18 sal lekcyjnych i nowa sala gimnastyczna (liczba uczniów: 484). Od września wszystkie szkoły w naszej gminie będą pracowały na jedną zmianę, od godz. 8.00, a zajęcia dodatkowe odbywały się bezpośrednio po lekcjach. Będzie możliwość tworzenia kół zainteresowań oraz realizacji zajęć sportowych. Dotychczas było to niemożliwe, gdyż wiele dzieci kończyło lekcje po godz. 17.00. Poszczególne jednostki zostaną też odpowiednio wyposażone zarówno w pomoce edukacyjne, jak i technologie kuchenne. Rewolucyjną modyfikacją będzie system zarządzania energią w poszczególnych obiektach, a budynki nowe i termomodernizowane spełnią normy wyznaczone przez polskie prawo na rok 2021.”

Obecnie gmina liczy ponad 12 tys. mieszkańców. Liczba ta stale rośnie (150-200 osób rocznie), rośnie więc również liczba dzieci. W samej SP Wiązowna naukę pobiera obecnie 498 dzieci. Przeprowadzenie inwestycji na taką skalę, pozwoli rozwiązać kwestie lokalowe w gminnej oświacie na min. kilkanaście lat, zapewniają wysoki standard i komfort w prowadzeniu procesu edukacyjnego.

Pani Teresa Bąk, dyrektor SP w Gliniance, w telefonicznej rozmowie z Redakcją, entuzjastycznie wyraziła radość z rozbudowy i modernizacji prowadzonej przez nią placówki, wspominając dzielenie sali lekcyjnej ze stołówką, problemy z ustawieniem komputera w klaustrofobicznie ciasnej bibliotece, czy wspomniany już wyżej system dwuzmianowy, kiedy dzieci kończyły zajęcia o 17.05 (w zimie-ciemno). Czeka z utęsknieniem na 1 września i cieszy się razem z dziećmi, jak dziecko.

Sławomir Wąsowski

Foto: UG Wiązowna

Partnerstwo publiczno-prywatne w gminie Wiązowna komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się