6°C bezchmurnie

Remont ul. Świderskiej, czyli co dalej?

Komunikacja - drogi , Remont Świderskiej czyli dalej - zdjęcie, fotografia

W zimie zaobserwowaliśmy wstrzymanie prac remontowych na ulicy Świderskiej w Otwocku. Inwestycję - remont jezdni i chodników - prowadzi gmina Otwock. Zapytaliśmy więc, co się stało?

Podajemy odpowiedź otrzymaną od Pauliny Jaworek z Biura Komunikacji Społecznej przy UM Otwock:

„Gmina Otwock zawarła umowę z firmą Universal Group Sp.z o.o. w dniu 02.08.2017 r. na wykonanie prac dot. przebudowy chodników i krawężników w ul. Świderskiej, za kwotę 243.710,97 zł. Zgodnie z umową prace powinny się zakończyć do dnia 03.10.2017 r. Prace nie zostały wykonane, a środki na realizację umowy zostały zapisane na 2018 r., jako środki niewygasające. Pomimo wielokrotnych wezwań do realizacji prac, firma nie podjęła budowy. Pismem z dnia 21.05.2018 r., Gmina Otwock odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Również została naliczona kara za odstąpienie od umowy w wysokości 12 185,55 zł. oraz kary umowne za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 112 106,60 zł. Rada Miasta Otwocka, podczas majowej sesji, ponownie utworzyła zadanie w budżecie na 2018 r., dot. przebudowy chodników i krawężników w ul. Świderskiej. Obecnie zostanie podjęta ponownie uchwała w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na realizację przedmiotowych prac, po czym zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac.”

Co oznacza fraza ostatniego zdania: „pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego”? Trzeba wiedzieć, że zarząd nad odcinkiem ul. Świderskiej (pomiędzy ul. Orlą a Kołłątaja) sprawuje właśnie powiat. Potrzebę remontu zgłosiła gmina i w umowie z powiatem, przy zachowaniu obowiązującego prawa, takie prace na terenie miasta prowadzi. To dobrze, że samorządowcy porozumiewają się dla wspólnej sprawy. Owocem takich umów jest wiele dobrze przeprowadzonych inwestycji, np. na ul. Przewoskiej. Szkoda, że tym razem zabrakło rzetelnego wykonawcy. Do ubiegłorocznego przetargu stanęła tylko jedna firma Universal Group Sp.z o.o. z Konstancina – Jeziornej. Nie udało nam się z nią skontaktować, ale w trakcie poszukiwań natknęliśmy się na inną firmę o tej samej nazwie z tym, że z branży spedycyjnej. Właściciel tejże firmy, Patrycjusz Dzięgielewski, w rozmowie telefonicznej opowiedział nam o roszczeniach, jakie zgłaszają do niego różni inwestorzy, a które to roszczenia dotyczą oczywiście firmy budowlanej z Konstancina – Jeziornej. Ponadto pan Patrycjusz prowadzi firmę spedycyjną od 2007 r. i wyraził zdziwienie, że koło Warszawy zarejestrowano firmę o tej samej nazwie ( powstała w 2015 r. ). Odbiera sygnały o problemach z konstancińską firmą już od około 3 lat. Oczywiście, nie znamy szczegółów, ale po takiej informacji czerwona lampka już się zapala. Pytanie do urzędników: czy przed rozstrzygnięciem przetargu nie dotarły do nich takie sygnały?

Sławomir Wąsowski

 

Remont ul. Świderskiej, czyli co dalej? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się