15°C bezchmurnie

Szczęśliwa dwunastka absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

Podczas XXVIII sesji otwockiej Rady Powiatu we wtorek, 24 października 2017 r. odbyła się mała uroczystość: nagrody otrzymało dwanaścioro tegorocznych absolwentów, którzy najlepiej zdali egzaminy maturalne i zawodowe.

Rada Powiatu postanowiła docenić ośmioro tegorocznych najlepszych maturzystów oraz cztery uczennice, które osiągnęły najwyższe wyniki z egzaminów zawodowych (z placówek powiatowych) i obdarowała ich nagrodami pieniężnymi. Każda z tych osób (łącznie siedem dziewcząt i pięciu młodych mężczyzn) otrzymała, jak wyjawił podczas uroczystości przewodniczący Rady, Dariusz Grajda, po ponad 1600 złotych.

Wiele ciepłych słów uznania oraz po symbolicznej róży z rąk starosty Mirosława Pszonki otrzymali także rodzice nagrodzonych uczniów oraz dyrektorzy czterech szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie wyróżnili się wynikami egzaminacyjnymi: LO nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego, LO nr 3 im. J. Słowackiego, Technikum nr 1 w ZS im. S. Staszica oraz Technikum nr 2 w ZS im. M. Skłodowskiej-Curie w Otwocku.

Oto lista nagrodzonych: 
I. Licea Ogólnokształcące:

1) Marta Kacprzak (Liceum Ogólnokształcące Nr III im. J. Słowackiego),
2) Natalia Gomolińska (Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego),
3) Tomasz Śmierzyński (Liceum Ogólnokształcące Nr III im. J. Słowackiego),
4) Grzegorz Sentkowski (Liceum Ogólnokształcące Nr III im. J. Słowackiego);

II. Szkoły Zawodowe:

1) Przemysław Strzeżek (Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie),
2) Aleksandra Anna Bartnicka (Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica),
3) Kacper Pieniący (Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica),
4) Michał Konecki (Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica);

III. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

1) Klaudia Kowalczyk (Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica),
2) Aleksandra Szczepańska (Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica),
3) Karolina Matosek (Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica),
4) Klaudia Nalewajek (Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica).
 

 

Mniej uczniów, dobre wyniki

Podczas sesji radni także zaakceptowali informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok szkolny 2016/2017. Z dokumentu dowiadujemy się, że w 10 placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat w tym okresie było 3024 uczniów, o 37 mniej niż w roku poprzedzającym. Trochę bardziej niepokojącą tendencją jest spadek liczby uczniów, którzy po zakończeniu gimnazjum wybrali szkołę ponadgimnazjalną na terenie powiatu, np. w 2014 roku 71,7% absolwentów gimnazjów zostało uczniami placówek otwockich, a w 2016 r. - 65,28%; natomiast w 2017 - ok. 68%.

Stan liczbowy uczniów, nauczycieli i kierunki kształcenia w roku szkolnym 2016/2017, w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym był Powiat Otwocki (patrz też załącznik):Fluktuacja liczby uczniów przyjętych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat w stosunku do liczby absolwentów gimnazjów Powiatu Otwockiego:


 

Bardzo dobrymi wynikami pod względem zdawalności matur mogą pochwalić się obydwa wcześniej wymienione licea otwockie: w "Słowaku" - 100% maturzystów otrzymało w 2017 r. świadectwa dojrzałości (160 osób); a w "Gałczynie" - 99,1% (112 osób). W Technikum Nr 2 matury zdało 97,5 % z przystępujących (39 osób), a w Technikum Nr 1 - 73% (119 ze 166).

ZetKa

(Dane pochodzą z dokumentu: INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH w POWIECIE OTWOCKIM za rok szkolny 2016/2017)Szczęśliwa dwunastka absolwentów szkół ponadgimnazjalnych komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się