12°C pochmurno z przejaśnieniami

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury - OTWOCK

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im M. E. Andriollego w Otwocku jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą wychowania pozaszkolnego. Do głównych zadań placówki należą: wypełnianie czasu wolnego dzieciom i młodzieży przez organizację bezpiecznych i twórczych zajęć stałych i okazjonalnych oraz imprez środowiskowych o dużych walorach wychowawczych; edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, pomoc w odkrywaniu, rozwijaniu i promowaniu talentów w zakresie: plastyki, tańca, śpiewu, gry na instrumentach, teatru oraz języka angielskiego; integracja środowiska lokalnego w kierunku pomocy rodzinie i szkole w wychowaniu.


Artykuły