Prof. Porowski - przyjaciel gminy Celestynów


Portal internetowy Otwock - iotwock.info
23/03/2017

Edukacja - nauka Celestynów
Profesor fizyki, twórca polskiego błękitnego lasera, Sylwester Porowski z Celestynowem związany jest od 1972 roku, gdy Instytut Fizyki PAN przejął w Lasku przedwojenną posiadłość Stanisława Katelbacha, warszawskiego handlowca.

W willi i budynkach gospodarczych dawnego folwarku „Strzępki” urządzono laboratoria fizyki i technologii wysokich ciśnień „Unipress”. Młody i niezwykle ambitny zespół pracowników naukowych, którym kierował równie młody, bo zaledwie 34-letni doktor habilitowany Sylwester Porowski, zaczął odnosić duże sukcesy w kraju i za granicą. W krótkim czasie (już w roku 1978) uzyskał nominację profesorską. Wiele ośrodków naukowych, między innymi z USA, Francji, W. Brytanii, Japonii i Ukrainy podjęło ścisłą współpracę z Unipressem. Szybki rozwój celestynowskiej placówki przyczynił się do podniesienia jej rangi i w 2004 roku Laboratorium Fizyki i Technologii Wysokich Ciśnień zostało przemianowane na Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Zespół pod kierownictwem profesora Sylwestra Porowskiego w dniu 12 grudnia 2001 r. publicznie przedstawił niebieski laser półprzewodnikowy, w którym po raz pierwszy wykorzystane zostały monokryształy azotku galu, co w istotny sposób poprawiło jego jakość i trwałość. Profesor otrzymał za swój wynalazek w 2002 r. nagrodę Prezydenta RP. W 2013 r. za badania, które przyczyniły się do opracowania polskiej wysokociśnieniowej metody otrzymywania monokryształu azotku galu, został wyróżniony Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Złotym Medalem Czochralskiego przyznawanym przez Europejskie Towarzystwo Nauki o Materiałach. W 2011 roku odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Unipress to oczko w głowie profesora. I właśnie, między innymi, dzięki jego uporowi i ciągłemu dążeniu do rozwoju Instytutu Wysokich Ciśnień, zrodził się pomysł utworzenia Parku Technologicznego w Lasku. Przyznana przez Urząd Marszałkowski dotacja Unii Europejskiej pomogła utworzyć Park, w którym aktualnie rusza w nowych budynkach pięć linii technologicznych.

Profesor, mimo wielu obowiązków zawodowych, znajdował i znajduje czas na działania społeczne i kulturalne. Posiadając rzadką umiejętność nawiązywania kontaktów i zjednywania sobie ludzi, pozyskuje wiele osób, jak też instytucji do swoich pomysłów. Właśnie dzięki dobrej współpracy z władzami gminy Celestynów, parafią i kolejnymi jej proboszczami, Zespołem Szkół i osobami prywatnymi organizuje od 1994 roku na terenie Unipressu letnie wakacje dla dzieci z Ukrainy.

– Głównym celem tej akcji jest nie tylko letni wypoczynek, ale również przybliżenie dzieciom kultury polskiej czy też zawarcie znajomości z rówieśnikami polskimi – mówi prof. Sylwester Porowski. – Udaje się to, gdyż społeczność celestynowska bardzo chętnie i żywiołowo włączyła się do współpracy, zapraszając ukraińskie dzieci do swoich domów.

Ważnym wydarzeniem kulturalnym są koncerty muzyki poważnej, odbywające się w Instytucie dla mieszkańców gminy. – Koncerty od początku odbywają się za przysłowiowe „dziękuję”, a biorą w nich udział muzycy z tzw. „wysokiej półki”. Głównie przyjaciele czy przyjaciele przyjaciół – stwierdza prof. Porowski i dodaje, że odbyło się ich już ponad 60.

Pochwalił się też kontaktami, nie tylko naukowymi, z Japonią. – Zaczęło się od pobytu u nas kilkudziesięciu dzieci z miasta Kobe, dotkniętego trzęsieniem ziemi w roku 1995. Podczas ich pobytu w 1996 roku doszło do historycznego spotkania z polskimi „dziećmi syberyjskimi”, które wówczas dobiegały lub przekroczyły 90-kę. Tu muszę przypomnieć, że Japonia w latach 20. ubiegłego wieku przejęła z ogarniętej chaosem Syberii 800 sierot polskich, wyleczyła je z licznych schorzeń, ubrała, odkarmiła i oddała Polsce. W tamtym sierpniowym spotkaniu roku 1996 uczestniczył ówczesny ambasador Japonii Nagao Hyodo, a wspaniałym koncertem uświetnił je prof. Kazimierz Gierżod, rektor Akademii Muzycznej w Warszawie, który rok wcześniej koncertował w Osace, uczestnicząc w ten sposób w zbiórce funduszy na pokrycie kosztów przelotu dzieci z Kobe do Polski – wspomina ze wzruszeniem prof. Porowski.

Bardzo intensywna współpraca naukowa Unipressu z Uniwersytetem w Montpellier zapoczątkowała bliską współpracę pomiędzy Gminą Celestynów a Gminą Clapier sąsiadującą z Uniwersytetem.

Władze samorządowe Gminy Celestynów nie są obojętne na wielopłaszczyznowe dokonania profesora. W 2002 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o przyznaniu profesorowi Sylwestrowi Porowskiemu zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Gminy Celestynów.

Andrzej Kamiński

 

 

 
Prof. Porowski - przyjaciel gminy Celestynów - komentarze opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej


TOP 5

wróć

pełna wersja portalu