20°C bezchmurnie

Jubileusz patrona szkoły w Celestynowie

Szkoła Podstawowa w Celestynowie 10 lat temu w demokratycznym głosowaniu uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników administracyjnych na patrona szkoły wybrała Batalion „Zośka”. Ten, który 75 lat temu odbił z rąk hitlerowców 49 więźniów na stacji kolejowej w Celestynowie przewożonych z lubelskiego więzienia do obozu w Oświęcimiu, gdzie czekała na nich śmierć.

Akcja miała miejsce w nocy z 19 na 20 maja 1943 r. Opanowano stację kolejową, odcięto łączność telefoniczną, a gdy pociąg wjechał na peron, inny patrol opanował parowóz i sterroryzował jego obsługę. Główna grupa harcerzy z Grup Szturmowych zaatakowała gestapowców ochraniających dołączoną do pociągu więźniarkę. Efektem tych działań było uwolnienie więźniów, których bezpiecznie ewakuowano. Zginęło także pilnujących ich 4 gestapowców. Akcja zakończyła się sukcesem i była świadectwem zdolności dowódczych „Zośki”, co potwierdziła walka z okupantem w Powstaniu Warszawskim. 18 maja, przy pomniku obok stacji kolejowej, jak każdego roku, odbył się harcerski apel Hufca ZHP im. „Bohaterów Akcji pod Celestynowem”, a delegacje: kombatantów, Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie, sejmiku województwa mazowieckiego w osobie Bożeny Żelazowskiej, wójta gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego, przedstawicieli szkół, Gospodarki Komunalnej, GOKiS, policji, Powiatu Otwockiego w osobie Barbary Markowskiej – wiceprzewodniczącej rady i członka zarządu Krzysztofa Boczarskiego, Bożeny Żelazowskiej –radnej sejmiku mazowieckiego - złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Następnie ulicami Celestynowa udano się do kościoła w parafii WNMP na mszę w intencji Ojczyzny, którą celebrował proboszcz ks. Mirosław Wasiak. Ze świątyni wszyscy udali się do hali sportowej, gdzie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 10-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia Batalionu „Zośka”. Historię tego wydarzenia przypomniała ówczesna dyrektor Janina Skrzypiec Nowak. - Pamiętam, jak w 2007 roku zostałam powołana na dyrektora tej szkoły, wtedy jeszcze byłam komendantem hufca ZHP Celestynów, gdzie od 25 lat organizowałam spotkania pod pomnikiem na stacji w Celestynowie – mówiła Janina Skrzypiec Nowak. - I pamiętam, jak przy którymś kolejnym spotkaniu dh „Świst ” hm Stanisław Sieradzki kazał mi przysięgać na pomnik, że dopóki będę żyła, będę opiekowała się nim . Oczywiście, że przysięgłam. Ale z czasem przychodzą refleksje , że przecież ja nie będę zawsze komendantem hufca , a i może i harcerstwa nie być w Celestynowie. Pomyślałam,że trzeba przekazać komuś opiekę. I oto nadarzyła się okazja, że szkoła nie miała patrona , więc chciałam powiązać pomnik ze szkolą . I udało się . Wpisałam do programu wychowawczego placówki punkt dotyczący nadania szkole imienia , rozpisaliśmy harmonogram prac i w ciągu niecałego roku zakończyliśmy kampanię bohatera. W maju szkoła otrzymała nowy sztandar i nadano jej imienię . Wcześniej oczywiście były demokratyczne wybory patrona. Brała w niej udział cała społeczność szkolna .Padły 4 propozycje :Sławomir Bittner ps.”Maciek”, Batalion”Zośka”, Aleksander Kamiński ps,”Kamyk” i Kornel Makuszyński. Uczniowie zagłosowali 140 na 226 głosów na Batalion „Zośka”, nauczyciele 18 z 28 również na Batalion „Zośka”,rodzice 120 na 228 też na ,,Zośkę” i pracownicy szkoły 10 z 13 również na Batalion „Zośka”.Wybory zakończyły się takimi rezultatami : Sławomir Bittner ps.”Maciek”-56 głosów , Batalion”Zośka”-286, Aleksander Kamiński ps,”Kamyk-53 głosy, Kornel Makuszyński.-129 głosów. Krystyna Siesicka powiedziała, że „miarą cywilizacji nie są hamburgery i hot dogi, tylko to, co się w sobie nosi z dziada i pradziada”, a więc tradycje, historię, obyczaje, wartości. Kochani, warto pamiętać te słowa. Wasza mądrość zależy od Was samych. Podobnie, jak nasz patron, wpatrujcie się w nią każdego dnia, uczcie się trudnej sztuki życia, wzorując na tych, którzy swoją szlachetnością zasłużyli na miano mędrców – podkreśliła była dyrektor i komendant hufca ZHP Celestynów Janina Skrzypiec Nowak.

Jej słowach wszyscy zebrani nagrodzili gromkimi brawami, a dyrektor szkoły Anna Kędziorek - w towarzystwie przedstawicieli uczniów - wręczyła pani Jance, jak ją wszyscy przyjaciele nazywają, okolicznosciową plakietkę, kwiaty i dyplom. Nie obyło się bez łez wzruszenia, co w tych okolicznościach miało swoje uzasadnienie. Wójt uhonorował dyrektor Annę Kędziorek i w krótkich słowach podziekował jej i wszystkim pracownikom szkoły za przygotowanie uroczystości.

Po części oficjalnej z głośników dał się słyszeć turkot pociągu i gwizd lokomotywy. Na scenie pojawili się żołnierze, pasażerowie i przechodnie. Tak młodzież rozpoczęła swój spektakl patriotyczny nawiązujacy do odbicia więźniów na stacji w Celestynowie w 1943 roku oraz Powstania Warszawskiego. Były wiersze Kamila Baczyńskiego i pieśni powstańcze. Należy podkreślić, że wszystko to działo się w przepięknej, biało-czerwonej scenografii wykonanej przez młodzież wg projektu nauczycielki Anny Rodziewicz-Maszlanki. Natomiast scenariusz widowiska napisały nauczycielki: Renata Lorenc i Kamila Kościanek. Czy podobało się? Dość powiedzieć, że publiczność na stojąca dziękowała młodzieży i nauczycielkom za wspaniały i poruszający serce spektakl. Gratulacje!

Andrzej Kamiński


 


 


 


 

 

Jubileusz patrona szkoły w Celestynowie komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się