11°C słabe, przelotne opady deszczu

Konferencja na temat zieleni miejskiej w Otwocku

Parki i ogrody, Konferencja temat zieleni miejskiej Otwocku - zdjęcie, fotografia

Pod koniec października, w budynku otwockiego teatru odbyła się konferencja, pt. „Zieleń miejska Otwocka”, zorganizowana przez Fundację „Dobra przestrzeń”, Miasto Otwock oraz warszawską SGGW.

Głównym zamysłem spotkania było podjęcie współpracy Miasta Otwocka z jednymi z najlepszych specjalistów w kraju w zakresie urbanistyki - wykładowcami i studentami SGGW z prof. Jeremim Królikowskim na czele. To profesjonaliści w zakresie kompleksowych rozwiązań urbanistycznych, które mają być owocem dyskusji, projektów koncepcji i wreszcie konkretnych realizacji w naszym mieście. Na potrzeby tych działań powołana została w Otwocku Fundacja „Dobra przestrzeń”, która ma pełnić funkcję ciała wspomagającego. Jak stwierdziła naczelnik Wydz. Ochrony Środowiska., Iwona Gawłowska, naszemu miastu w tej kwestii potrzebne jest podejście holistyczne, dlatego też zwarto szyki. Okazuje się, że uczelnia ma wystarczające kompetencje i narzędzia do realizacji takich zadań, a studenci podczas konferencji zaprezentowali próbkę swoich umiejętności, przedstawiając analizę dot. otwockich skwerów: Lennenstadt i VII Pułku Łączności. Podsumowanie odbędzie się już w styczniu 2018 r. Miasto uzyska fachowo przygotowane propozycje zmian za niewielką część środków, jakie należałoby wyłożyć z kasy przy zamówieniu zewnętrznej firmy.  

Konferencja skupiła kilku znakomitych prelegentów. Obok wspomnianej p. Gawłowskiej, głos zabrała Barbara Jezierska, mazowiecki konserwator zabytków, opisując wybrane obiekty charakterystyczne dla Otwocka. W jej wypowiedzi pojawiła się również smutna konkluzja, że wiele przedwojennej zabudowy utraciliśmy bezpowrotnie, a kolejne architektoniczne perły ulegają ciągłemu rozkładowi. Wskazała również na przykłady pozytywnych działań, jak remont i rozbudowa kompleksu pod ECZ przy ul. Borowej oraz obecnie trwająca rekonstrukcja willi Gurewicza.

Przewodniczący Kom. Ochrony Środowiska i Urbanistyki przy RM Otwocka, Przemysław Bogusz przypomniał o założeniach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta z 2014 r.: tworzenie zabudowy rezydencjonalnej na dużych działkach leśnych, rozwój administracji miejskiej z usługami publicznymi i komercyjnymi, samowystarczalność w zakresie miejsc pracy, kontynuacja historycznej roli miasta, jako kurortu związanego z odnową biologiczną, a obecnie również opieką dla starszych, utrzymanie unikatowego ośrodka lecznictwa zamkniętego chorób płuc i krążenia (miasto sanatoriów) i odtwarzanie obiektów zabytkowych na te cele oraz propagowanie wypoczynku dla aglomeracji W-wy (turystyka weekendowa). Wskazał również na problem braku planu zagospodarowania przestrzennego dla ok. 2/3 części miasta, niefortunne lokalizacje osiedli wśród zabytków oraz uciążliwe składowisko śmieci. Na potrzebę rozwiązania tego ostatniego jest propozycja częściowej zmiany studium. Przewodniczący przybliżył też niuanse prawne niezrealizowanej inwestycji w centrum miasta. Obecnie trwa próba sądownego odebrania przez miasto części działek od nieuczciwego inwestora.

Jarosław Margielski, przewodniczący RM, przedstawił skalę inwestycji i wydatków poniesionych w ostatnich latach.  Roczny budżet miasta to ok. 160 mln. zł, a nakłady inwestycyjne w latach 2010-2017 ciągle wzrastały. Zwrócił też uwagę na ewenement w skali kraju: ponad 20% Otwocczan zajmuje mieszkania należące do gminy, co zmusza do adekwatnej polityki lokalowej. Olbrzymie koszty pochłania polepszanie stanu dróg gminnych. Miasto partycypuje też w naprawach dróg powiatowych i budowie mostu na Świdrze. Obecne potrzeby na drogi, to ok. 200 mln zł. W ostatnim czasie wyłożono też ok. 7 mln. zł na przebudowę miejskiego teatru. Przewodniczący wskazał również jedną z większych bolączek miasta: brak odprowadzenia wody deszczowej do cieków wodnych. Miasto posiada tylko kanalizację sanitarną. W planach miasta dot. zieleni wymienił: rewitalizację parku miejskiego (ok. 9 mln zł), zagospodarowanie skweru Lennenstadt, im. VII Pułku Łączności, skweru przy teatrze i skweru im. W. Pileckiego przy parku miejskim z budową pomnika rotmistrza oraz rewitalizację skweru i remont fontanny przy ul. Armii Krajowej obok UM. Obecnie procedowane prace dot. małej architektury to budowa pomnika Ireny Sendlerowej, makiety-pomnika ku czci gen. A. Gabszewicza u zbiegu ul. Andriollego–Poniatowskiego (ok. 150 tys. zł), wspomniana budowa pomnika rtm. Pileckiego, odtworzenie pomnika Kościuszki i Piłsudskiego w parku miejskim oraz skatalogowanie i odrestaurowanie istniejących miejsc pamięci w Otwocku. Do końca br. zostanie unormowane prawnie utworzenie szlaku kajakowego na rzece Świder ze stanicami wodnymi i miejscami do biwakowania.

Kierownik Muzeum Ziemi Otwockiej, Sebastian Rakowski, przypomniał kilka aspektów historycznych naszego miasta, które powstało, jako letnisko przy okazji budowy linii kolejowej z małą stacyjką, początkowo bez planu. Mówił o cechach charakteryzujących ten teren: bardzo duże działki z willami wśród przydomowych rozległych ogrodów ze zdobnymi klombami. Całość w osnowie sosnowego lasu.  Wspomniał też zasługi, jakie położył tutaj Elwiro Andriolli i Józef Geisler.

Agnieszka Bukowska, architekt krajobrazu z Fundacji „Przestrzeń Publiczna” zwróciła uwagę na problem rozpoczętej budowy nowej oczyszczalni ścieków w Józefowie vis a vis otwockiej plaży miejskiej, która, wg niej, gwałci prawa mieszkańców Otwocka. Prezes tejże fundacji, Wiktor Lach, zauważył, że aż 40 % gminy to tereny leśne, zaś ponad 1/3 miasta stanowią użytki i nieużytki rolne. Wskazał też na potencjał, jaki posiadają dzielnice: Świder, Soplicowo i Śródborów, które zachowały wiele elementów pierwotnego układu miasta, zbliżonego do miasta-ogrodu z przedwojenną zabudową.  Wyraził również nadzieję na większe zaangażowanie urzędników w „zielone” inwestycje.  

P.S. Skwer VII Pułku Łączności ma zyskać nową nazwę. Organizatorzy konferencji zwracają się z prośbą do mieszkańców o propozycje (proszę zamieszczać w komentarzach).

 

Sławomir Wąsowski

Fot: Fundacja "Dobra przestrzeń"

Konferencja na temat zieleni miejskiej w Otwocku komentarze opinie

  • SLAWOMIR - niezalogowany 2017-11-10 11:36:33

    Proponuję im. KOZIOŁKA MATOŁKA, który narodził się w Otwocku i postawić mu pomnik :)

Dodajesz jako: Zaloguj się