9°C bezchmurnie

Otwockie wodociągi - międzynarodowe standardy w lokalnej firmie

Infrastruktura, Otwockie wodociągi międzynarodowe standardy lokalnej firmie - zdjęcie, fotografia

Obecnie coraz trudniej konkurować na rynku ceną, dlatego coraz większą uwagę przywiązuje się do jakości produktu i usługi, najlepiej jakości certyfikowanej. Uznane i prestiżowe świadectwa umożliwiają szybką i skuteczną weryfikację, czy podmiot jest pewnym i rzetelnym kontrahentem.

Firma, posiadająca certyfikat ISO, staje się wiarygodna, zwiększa rozpoznawalność na rynku i daje pewność, że świadczone usługi, wykonywane są z najwyższą starannością. Sam proces ubiegania się o taki dokument pokazuje, że firmie zależy na tym, by doskonalić swą działalność, tym bardziej, że certyfikować można aktualnie bardzo wiele obszarów.

 Certyfikaty - siła wiarygodności

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji należy do bardzo wąskiego i elitarnego grona polskich firm posiadających aż pięć międzynarodowych certyfikatów ISO. To stawia naszą miejską spółkę w ścisłej czołówce firm pod względem: bezpieczeństwa pracy OHSAS 18001:2007, zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015, środowiskiem PN-EN ISO 14001:2015, efektywności energetycznej PN-EN ISO 50001:2015 oraz bezpieczeństwa żywności PN-EN ISO 22000:2006. W ciągu kilku najbliższych dni OPWiK otrzyma kolejny - szósty już - certyfikat PN-EN ISO 26000:2012 zawierający normy dotyczące odpowiedzialności społecznej. Odpowiedzialności zdefiniowanej jako wpływ decyzji i działań spółki na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie w kluczowych obszarach. Liczba certyfikatów imponująca i godna szacunku, bo zdobyć taki dokument niełatwo, a każde z tych prestiżowych wyróżnień musi być poprzedzone wymagającymi i wnikliwymi audytami, miesiącami przygotowań, analiz oraz wdrożeń specjalistycznych procedur.

Bardzo częstym pytaniem, z którym się spotykam w trakcie pracy zawodowej, jest pytanie o motywację. Przecież ani klienci, ani rynek nie wymusza takich działań na spółce. Po co dodatkowe koszty? - mówi Ryszard Myśliwski, pełnomocnik zarządu OPWiK ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO oraz specjalista ds. BHP - Większość z nas rzeczywiście jest przekonana, że wdrożenie każdego z systemów zarządzania pociąga za sobą duże koszty. To błąd. System zarządzania jakością pomaga uporządkować i usystematyzować procesy zachodzące w organizacji, jednoznacznie przyporządkować odpowiedzialności i jasno określić ścieżki postępowania. System nie podaje gotowych rozwiązań, wskazuje jednak kierunek i drogę, jaką musimy przebyć. Zmiany, których wprowadzenie jest konsekwencją procesu certyfikacji, bardzo wymiernie wpływają na obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Podsumowując, wprowadzenie wysokiej jakości kosztuje, ale korzyści osiągane po wdrożeniu zmian znakomicie rekompensują wydatki. Jest jeszcze jedna rzecz, o której należy pamiętać - wdrożenie certyfikowanego systemu to jedno, ale jego utrzymanie to już zupełnie inny temat. Oprócz tego, że sami siebie sprawdzamy, to regularnie przechodzimy okresowe weryfikacje każdego z systemów realizowane przez niezależną firmę zewnętrzną.

Szczególnym powodem do dumy jest certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, którym od lat legitymuje się laboratorium spółki m.in. dlatego, że ta standaryzacja wymaga nie tylko posiadania nowoczesnej aparatury, ale również wysoko wykwalifikowanej kadry potrafiącej pracować na tym specjalistycznym sprzęcie.

Spółka systematycznie, krok po kroku, realizuje kolejne projekty, doskonaląc swoje działania oraz redukując koszty. Optymalizuje zużycie energii elektrycznej oraz straty wody zgodnie z wytycznymi międzynarodowej agencji IWA. Oba programy mają zostać w pełni wdrożone do końca 2020 roku, a ich efektem powinna być dalsza stabilizacja poziomu cen świadczonych usług. Priorytetem firmy jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Żyjemy w czasach, w których za sprawność techniczną sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odpowiada - co prawda - nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, ale by mógł on być wykorzystywany w pełni efektywnie, niezbędne jest skuteczne zarządzanie infrastrukturą, która znajduje się pod ziemią. W tym celu wdrażany jest system informacji geograficznej GIS. Pozwoli on pracownikom OPWiK na dokładną znajomość lokalizacji oraz parametrów każdego odcinka sieci. Dostęp do danych realizowany będzie nie w formie zestawień tabelarycznych, a w postaci mapy, co znacznie usprawni pracę, dając pełny obraz struktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

O sukcesie przedsiębiorstwa decydują ludzie

Bez wątpienia kluczem do efektywnego działania przedsiębiorstwa oraz jego motorem napędowym są ludzie. To dzięki nim, a nie technologiom, maszynom czy komputerom zawdzięcza ono sukces. A pamiętajmy, że praca w instytucji użyteczności publicznej takiej jak wodociągi, to bardziej służba dla dobra ogółu niż tylko zwyczajne wykonywanie obowiązków. Aby ludzie mieli wodę w kranie, praca w przedsiębiorstwie trwa nieprzerwanie 365 dni w roku i 24 godziny na dobę! Czasem chyba o tym zapominamy… Z usług otwockich wodociągów korzysta aktualnie kilkadziesiąt tysięcy osób (ponad 7 000 umów). Aby zapewnić im najwyższy poziom usług, zarząd spółki zdecydował się na zastosowanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie.

Konieczność inwestycji w nowoczesny system wspomagający zarządzanie dostrzegaliśmy już od dawna. Niezintegrowane narzędzia IT powodowały opóźnienia w sprawozdawczości, utrudniały kontrolę kosztów oraz nadzór i obsługę inwestycji. Dlatego, aby poprawić efektywność kierowania firmą, podjęliśmy decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, który obejmuje wszystkie obszary działalności naszego przedsiębiorstwa - mówi prezes Mieczysław Kostyra.

Na wykonawcę tej inwestycji wybrano firmę IFS. Jej oferta była najbardziej kompleksowa i atrakcyjna pod kątem funkcjonalności systemu i ceny. W ramach podpisanej umowy IFS Poland zobowiązał się dostarczyć systemy: wspomagający zarządzanie klasy ERP, billingowy oraz informacji geograficznej GIS. Wdrożeniem tego kompleksowego rozwiązania zajęła się firma Advanced Business Solutions Sp. z o.o. (ABS)- partner biznesowy IFS Poland.

System IFS Applications™ ruszył w styczniu 2012 r. Rozwiązanie objęło kluczowe obszary działalności przedsiębiorstwa: finanse i księgowość, dystrybucję, remonty oraz kadry i płace. Pozwoliło to na usprawnienie procesów biznesowych w takich obszarach jak: zarządzanie umowami, fakturowanie usług, planowanie i śledzenie realizacji inwestycji, finanse i księgowość oraz budżetowanie. Zintegrowane zarządzanie ułatwiło również prowadzenie gospodarki materiałowej, inwentaryzację stanów magazynowych oraz obsługę zleceń roboczych. Dzięki niemu usprawniono również procesy obsługi laboratorium, zamówień publicznych, obsługi inwestycji oraz zarządzanie przeglądami i remontami infrastruktury technicznej.

Andrzej IdziakOtwockie wodociągi - międzynarodowe standardy w lokalnej firmie komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się