15°C bezchmurnie

Tradycja i nowoczesność, czyli wszystko o otwockich wodociągach - cz. 1

Infrastruktura, Tradycja nowoczesność czyli wszystko otwockich wodociągach - zdjęcie, fotografia

Trudno sobie dziś wyobrazić codzienne życie bez wody płynącej z kranu. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Otwocka i kilku okolicznych gmin korzysta z bieżącej wody, jakby w rurach płynęła od zawsze. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze tak było.

Niewiele jest w naszym kraju przedsiębiorstw wodociągowych, które mogą poszczycić się ponad 80-letnią tradycją. Jednym z nich jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które od 1935 roku zaopatruje w wodę mieszkańców Otwocka oraz sąsiadujących z nim gmin. Ostatnie dziesięć lat istnienia przedsiębiorstwa - to okres ogromnych przemian, inwestycji oraz przyrostu obsługiwanych sieci wodociągowych o prawie 150 proc. To również ponad dwukrotne powiększenie sieci kanalizacyjnej. Spółka nie tylko prężnie się rozwija, wdraża nowe standardy jakości, ale dysponuje coraz bardziej nowoczesnym sprzętem i wykwalifikowaną kadrą.

Początki nie były łatwe

Początki przedsiębiorstwa sięgają roku 1935, kiedy to firmie pana Szypniewskiego z Warszawy zlecono wywiercenie pierwszej studni próbnej we wsi Świdry Wielkie, przy szosie Warszawa-Karczew. Niedługo później prof. Politechniki Warszawskiej - Karol Pomianowski, sporządził projekt budowy wodociągów i kanalizacji w Otwocku. Po jego zatwierdzeniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w 1936 roku ruszyła budowa systemu wodno-kanalizacyjnego. Jego koszt miał wynieść okrągły milion złotych. Początkowo prace przy realizacji projektu toczyły się szybko i sprawnie. Do 1937 roku udało się wybudować stację pomp, ponad 4,5 km sieci wodociągowej i ponad 3,5 km sieci kanalizacyjnej. W kolejnych latach zostało wykonane przejście sieci wodociągowej pod torami kolejowymi oraz dalszy ciąg magistrali do ul. Reymonta, aż po dzielnice sanatoryjne. Postęp prac przerwał jednak wybuch drugiej wojny światowej, zatrzymując rozwój sieci kanalizacyjnej, aż do roku 1952.

Przeobrażenia i rozwój

Stan urządzeń sanitarnych w zakładach leczniczych, z których w okresie międzywojennym słynął Otwock, po 1945 roku był katastrofalny. Wiele z nich z tego powodu było nawet zagrożonych zamknięciem, istniała pilna potrzeba wznowienia prac przy rozbudowie kanalizacji. Rozpoczęto więc układanie kanału południowego, którego zadaniem było odwodnienie dzielnic Śródborów i Sopliców.

1 stycznia 1953 roku władze miasta powołały do życia „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Otwocku”. A już 7 lipca oddano do użytku Oczyszczalnię Ścieków, która w założeniu miała obsługiwać całą powiatową aglomerację. W latach 70. zakład został przekształcony w „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Otwocku”, a pięć lat później, na podstawie rozporządzenia Prezydenta Warszawy stał się częścią MPWiK w Warszawie. Ten proces niestety spowolnił rozwój inwestycyjny przedsiębiorstwa aż do 1992 roku, kiedy to wybudowano przepompownię ścieków „Świder” i „Karczew”, stację pomp przy ul. Karczewskiej oraz wodociąg do Karczewa. Uruchomiono również przepompownię główną na terenie Oczyszczalni Ścieków, co pozwoliło rozszerzyć zakres świadczonych usług na teren sąsiadującej z Otwockiem gminy Karczew. Rok później powołano do życia zakład budżetowy OZWiK, którego staraniem została wybudowana Stacja Uzdatniania Wody Świder-Jagienki oraz Otwock-Borowa. Starsi mieszkańcy pamiętają ten okres z produkowanych w tym czasie butelek „Wody Borowej”.

W 1998 roku zakład rozpoczął odbiór ścieków z Józefowa, a w 2002 roku z gminy Celestynów. Oczyszczalnia wzbogaciła się w tym czasie o zautomatyzowaną stację odbioru ścieków dowożonych. Trwająca cztery lata modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków zakończyła się w 2004 roku, a dwa lata później - sfinalizowano prace przy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Karczewskiej.

Przełomowym w rozwoju był jednak rok 2005, w którym Otwock otrzymał dofinansowanie unijne w ramach Funduszu Spójności na realizację projektu „Budowy systemu wodno-kanalizacyjnego”. Projekt obejmował m.in. modernizację i budowę systemów kanalizacji sanitarnej oraz stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Bezpośrednią konsekwencją tego zdarzenia była podjęta w 2007 roku przez Radę Miasta decyzja o likwidacji zakładu budżetowego i utworzeniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w której to formie funkcjonuje do dziś.

Andrzej Idziak

Tradycja i nowoczesność, czyli wszystko o otwockich wodociągach - cz. 1 komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się