15°C bezchmurnie

Tradycja i nowoczesność, czyli wszystko o otwockich wodociągach - cz. 2

Infrastruktura, Tradycja nowoczesność czyli wszystko otwockich wodociągach - zdjęcie, fotografia

Nowo powstałe Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło realizację największego w historii tej podwarszawskiej miejscowości projektu modernizacji i rozbudowy infrastruktury.

Inwestycje w przyszłość

Ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej wybudowano 131 km sieci wodociągowej, 100 km sieci kanalizacyjnej, 13 przepompowni ścieków, ponad 7,5 tys. przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i nową Stację Uzdatniania Wody „Grunwaldzka”. Przy okazji zmodernizowano dwie istniejące już stacje i ujęcia wody oraz unowocześniono 5126 m kolektorów sanitarnych. Na terenie oczyszczalni ścieków wybudowano instalacje wody technologicznej, unowocześniono kotłownię i węzeł cieplny, budynek laboratorium, osadniki wstępne, przeprowadzono II etap przebudowy i modernizacji komór denitryfikacji z układem recyrkulacji wewnętrznej, rozbudowano stację zlewną ścieków dowożonych - jednocześnie budując do niej drogę dojazdową wraz z placem manewrowym, założono monitoring wizyjny i technologiczny oraz wykonano hermetyzację 1665 m kw. urządzeń poprzez przykrycie osadników wstępnych i komór denitryfikacji.

Zainwestowano również w nowy sprzęt, w tym specjalistyczne samochody do czyszczenia sieci kanalizacyjnej oraz pojazd umożliwiający inspekcję telewizyjną sieci kanalizacyjnej, wyposażony w kamery o zasięgu do 400 metrów oraz układ satelitarny do badania przyłączy. Dzięki tym inwestycjom, po raz pierwszy w historii przedsiębiorstwa możliwe było wykonanie kompleksowego czyszczenia i przeglądu całej sieci kanalizacyjnej Karczewa.

Na pierwszym miejscu - jakość

- Gdy w czerwcu 2007 roku objąłem kierownictwo OPWiK, moim pierwszym zadaniem było przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę miejską. Musiałem się również zastanowić nad tym, jak ma wyglądać jej struktura organizacyjna i model biznesowy. Podjąłem wtedy decyzję, że zainwestujemy w rozwój własnego laboratorium - wspomina Mieczysław Kostyra, prezes zarządu OPWiK Sp. z o.o.

Decyzja o stworzeniu własnego laboratorium okazała się „strzałem w dziesiątkę”. Pracownia co roku rozszerza zakres posiadanej akredytacji. Obecnie obejmuje on badanie chemiczne ścieków i wody, badanie mikrobiologiczne wody, analizę właściwości fizycznych ścieków i wody oraz pobieranie próbek ścieków. Nowoczesna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w otwockim OPWiK charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością redukowania zanieczyszczeń organicznych i zawiesin, a także pierwiastków biogennych, takich jak fosfor i azot. Dzięki zastosowaniu hermetyzacji urządzeń służących do odbioru i wstępnego mechanicznego oczyszczania doprowadzanych ścieków, w otwockiej oczyszczalni praktycznie zlikwidowano uciążliwość zapachową.

- W procesach realizowanych w oczyszczalni ścieków wykorzystujemy najnowsze technologie. Dzięki środkom finansowym przyznanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyposażyliśmy nasz obiekt w nowoczesny sprzęt, aparaturę oraz systemy gwarantujące najwyższą skuteczność działania. Efektywne zarządzanie firmą ułatwił nam zintegrowany system informatyczny IFS Applications  - podkreśla prezes Kostyra a procesy dokonywane w spółce doceniają organizacje proekologiczne i administracja publiczna.

OPWiK dzisiaj

Jest prężną spółką o stabilnej kondycji finansowej, świetnie zarządzaną, posiadającą pięć międzynarodowych certyfikatów ISO, które stawiają ją w czołówce firm pod względem bezpieczeństwa pracy, zarządzania jakością, ekologii, efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa żywności (woda DomoVita). Każde z tych prestiżowych wyróżnień jest poprzedzone wymagającymi i wnikliwymi audytami. Szczególnym powodem do dumy jest certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, którym od lat legitymuje się laboratorium spółki. Wśród licznych wyróżnień i nagród, jakie otrzymał OPWiK, znajduje się również tytuł „Najlepszego Managera” w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w roku 2012, przyznany prezesowi Mieczysławowi Kostyrze.

Spółka bardzo skrupulatnie wdraża kolejne projekty mające na celu doskonalenie swojego działania i redukcję kosztów. Wprowadziła m.in. strategię optymalizacji strat wody zgodną z wytycznymi międzynarodowej agencji IWA oraz strategię optymalizacji zużycia energii elektrycznej. Pełne wdrożenie obu tych programów planowane jest do 2020 roku, a ich realizacja jest jednym z narzędzi, które powinno wpłynąć na stabilizację poziomu cen usług. - Wszystkie sukcesy – co zawsze podkreśla prezes OPWiK - spółka zawdzięcza swoim pracownikom, ich zaangażowaniu, kompetencjom i motywacji do pracy.

Plany na przyszłość

W lipcu br. kierownictwo Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podpisało umowę z Mostostalem Warszawa na przebudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Kraszewskiego. To ostatni element trwającej już od dłuższego czasu modernizacji otwockiej oczyszczalni. Całość prac modernizacyjno-remontowych w oczyszczalni to koszt ok. 40 mln zł netto. Dzięki inwestycjom, ścieki zrzucane do Wisły spełniają najwyższe parametry unijne, ma to niesłychanie istotne znaczenie dla Warszawy, położonej niedaleko Otwocka  - mówi Mieczysław Kostyra, prezes OPWIK. Jego zdaniem modernizacja oczyszczalni pozwoli także uniknąć podwyższania cen dla klientów przedsiębiorstwa.

Prace modernizacyjne na terenie oczyszczalni w listopadzie br. dobiegły końca. Obecnie otwocka oczyszczalnia obsługuje cztery gminy, czyli teren zamieszkiwany przez 96 tysięcy mieszkańców. Wraz ze wzrostem liczby ludności, co naturalne - wzrasta również ilość odprowadzanych ścieków. Stąd konieczność wymiany urządzeń na nowsze i wprowadzanie bardziej optymalnych rozwiązań. Dzięki przeprowadzonej modernizacji usprawniono pracę obiektu, który nabrał nowego, bardziej funkcjonalnego i nowoczesnego charakteru. OPWiK pod wieloma względami jest dzisiaj kluczową otwocką firmą. Sam podatek od nieruchomości, który spółka wpłaca do kasy miasta Otwock, stanowi połowę wszystkich opłat pobieranych z tego tytułu przez gminę. Warto o tym pamiętać.

Andrzej Idziak

 

 

Tradycja i nowoczesność, czyli wszystko o otwockich wodociągach - cz. 2 komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się