21°C słabe, przelotne opady deszczu

Uwaga! Śmieci mogą wkrótce zdrożeć! - Karczew okiem radnego Kwiatkowskiego - NR 41

Ekologia, Uwaga! Śmieci mogą wkrótce zdrożeć! Karczew okiem radnego Kwiatkowskiego - zdjęcie, fotografia

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła gruntowne zmiany w zakresie gospodarowania odpadami. Aktualnie to gmina, w zamian za opłatę, przejęła obowiązki właściciela nieruchomości związane z wywozem śmieci.

Takie rozwiązanie sprawia, że konieczne jest rozpisywanie przetargów na odbiór odpadów komunalnych na terenie gmin. W związku z tym, że wkrótce wygasa aktualnie obowiązująca umowa na wywóz śmieci w gminie Karczew, konieczne było rozpisanie nowego przetargu.

 

W tym momencie zaczynają się niestety schody. Tylko jeden podmiot złożył ofertę w przetargu (aktualnie obsługujący gm. Karczew), a swoje usługi na okres 27 miesięcy wycenił na aż 5 843 791,80 zł brutto (gmina szacowała całkowity koszt na 3 678 534 zł). Jeśli gmina zaakceptowałaby powyższą ofertę, koszt wywozu śmieci wzrósłby dla każdego mieszkańca z 10 zł do 15 za odpady segregowane, oraz z 20 zł do ok. 30 zł za niesegregowane.

 

Z czego to wynika?

Czynników, które spowodowały tę sytuację jest kilka. Na pewno szkodliwym jest fakt, że do przetargu stanęła tylko jedna firma. Z czego to wynika, skoro na naszym terenie działa tyle zakładów gospodarujących odpadami? Możemy snuć jedynie domysły…

 

Co więcej, w naszej gminie systematycznie wzrasta ilość odpadów. Jest ich rocznie o 86 kg więcej na jednego mieszkańca, w porównaniu do okresu obowiązywania poprzedniej umowy na odbiór śmieci.

 

Wreszcie - zarejestrowanych do odbioru odpadów jest 14313 osób, natomiast oficjalnie mamy ponad 16500 mieszkańców! Urząd zamierza walczyć z nieprawdziwymi bądź nieaktualnymi deklaracjami dotyczącymi liczby osób w gospodarstwie domowym i weryfikować je (m.in. poprzez spis beneficjentów 500+).

 

Jak zaradzić podwyżce?

Gmina znalazła się w dość niekomfortowej sytuacji, gdyż każde z rozwiązań niesie ze sobą ryzyko. Ale jak to mawiają – kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.

 

Możliwe warianty:

1. Zaakceptowanie wyniku przetargu i podwyżka stawek dla mieszkańców - już mieliśmy taką sytuację przy poprzednim przetargu i jestem jej zdecydowanym przeciwnikiem. Nie można biernie, bez choćby próby zmiany sytuacji, akceptować sukcesywne podwyżki opłat.

 

2. Zaakceptowanie wyniku przetargu i dopłata brakującej kwoty przez gminę, tak aby stawki dla mieszkańców nie wzrosły (teoretycznie gminy nie powinny dopłacać do odbioru odpadów komunalnych, w praktyce niektóre jednak tak robią) – jest to jakieś rozwiązanie, ale zmniejszyłoby to (i tak już mocno ograniczone) zdolności inwestycyjne gminy. Nie byłoby raczej co liczyć na nowe drogi w tym roku.

 

3. Unieważnienie przetargu i rozpisanie nowego, licząc na wpłynięcie lepszej oferty.

4. Unieważnienie przetargu i rozpisanie 3 nowych z podziałem naszej gminy na strefy:

a. Tereny wiejskie

b. Miasto Karczew (zabudowa jednorodzinna)

c. Zabudowa wielorodzinna (os. Ługi + budynek wielorodzinny na ul. Westerplatte)

 

Koncepcja została zaproponowana przez Urząd na konsultacjach z radnymi i wydaje się faktycznie najsensowniejszym rozwiązaniem. Dzięki podziałowi na strefy będzie można dostosować częstotliwość odbioru odpadów do potrzeb każdego z terenów – „produkcja” śmieci jest przecież różna w poszczególnych rejonach. W ubiegłym tygodniu odbyły się spotkania radnych z zarządami osiedli i sołtysami, w celu ustalenia szczegółów dotyczących wywozu śmieci w każdej z części naszej gminy. Dostosowanie odbioru odpadów komunalnych do realnego zapotrzebowania (a raczej zmniejszenie częstotliwości do stopnia, który nie będzie uciążliwy dla mieszkańców) powinno przynieść oszczędności.

 

Ale podział na strefy może również przynieść inne korzyści. Być może w przetargu na konkretny sektor gminy (np. tereny wiejskie) wystartują mniejsze firmy, które nie byłyby w stanie obsłużyć terenu całej gminy Karczew, ale jedną strefę – już tak. Zwiększyłoby to konkurencyjność i w efekcie mogłoby pozytywnie wpłynąć na ostateczny kształt stawek za wywóz śmieci.

 

Propozycja częstotliwości odbioru odpadów komunalnych na os. Ługi:

- Odpady niesegregowane: 2 razy w tygodniu;

- Bio: maj – wrzesień: 2 razy w tygodniu, październik – kwiecień: 3 razy w miesiącu;

- Szkło: raz na 2 tygodnie;

- Plastik: 2 razy w tygodniu;

- Papier: raz na tydzień

- Meble: raz lub 2 razy w miesiącu

 

Powyższa koncepcja została opracowana przy założeniu, że na osiedlu zostanie zwiększona liczba pojemników na każdy rodzaj odpadów. Propozycje z pozostałych sektorów gminy postaram się przedstawić w kolejnych wydaniach iOtwock.info.

 

5. Utworzenie spółki komunalnej na bazie porozumienia międzygminnego, która zajmowałaby się odbiorem odpadów - rozwiązanie zgłoszone przeze mnie. Gdyby sąsiednie gminy były zainteresowane utworzeniem takiej spółki, możliwe byłoby obniżenie kosztów. Spółka komunalna nie istniałaby, aby zarabiać, a po to, aby jak najtaniej obsłużyć mieszkańców. Jest to raczej pieśń przyszłości, w tym przetargu trzeba liczyć jedynie na oferty z „zewnątrz”. Ale w przyszłości, kto wie. Może byłaby szansa na utworzenie takiej spółki z sąsiadami.

 

Przed urzędem i radnymi duże wyzwanie, ale wierzę, że uda się znaleźć rozwiązanie najkorzystniejsze dla mieszkańców.

 

Piotr Kwiatkowski,

Radny Rady Miejskiej w Karczewie

[email protected]

Uwaga! Śmieci mogą wkrótce zdrożeć! - Karczew okiem radnego Kwiatkowskiego - NR 41 komentarze opinie

  • gość 2017-08-23 10:34:04

    Witam, zapomniał Pan o kilku dodatkowych powodach podwyżki opłat z odbiór odpadów: - ustawa z lipca wprowadzająca nowe zasady segregacji odpadów (dodatkowe frakcje, konieczność zakupu nowych pojemników, więcej worków na odpady) - od 01.01.2018 wchodzi podwyżka opłaty Marszałkowskiej (znaczna), kolejne (znaczne) podwyżki zaplanowane są na 01.01.2019 i 01.01.2020. - wzrost cen paliwa - ponad 3 krotny wzrost ceny zagospodarowania odpadów zielonych w porównaniu do poprzedniego przetargu - ok. 20 % wzrost ceny zagospodarowania odpadu komunalnego, tylko do dnia dzisiejszego, nowe podwyżki już zapowiedziane przez RIPOKi - 2 lata temu płacono za tzw. mix, teraz jego utylizacja kosztuje - wzrost płacy minimalnej i już zaplanowane kolejne wzrosty - inflacja (w poprzednich latach nie było) - spadek cen za surowców - szkło, karton, plastik (spadek cen na giełdach światowych) Myślę że można by znaleźć jeszcze kilka powodów :)

Dodajesz jako: Zaloguj się