15°C bezchmurnie

W grudniu może ruszyć budowa Galerii ,,Kupiecka”

Inwestycje, grudniu może ruszyć budowa Galerii Kupiecka” - zdjęcie, fotografia

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Budżetu i Inwestycji w dniu 21 listopada br. otwoccy radni wyrazili zgodę na przekazanie w użytkowanie wieczyste Spółce WOT-Inwest, inwestorowi Galerii „Kupiecka”, nieruchomości będących własnością gminy Otwock, a przeznaczonych pod planowaną budowę.

Prezydent Zbigniew Szczepaniak przedłożył radnym dwa projekty uchwał. Pierwszy z nich zakładał zbycie nieruchomości, drugi zaś - oddanie ich inwestorowi w użytkowanie wieczyste. Dziesięcioma głosami za, przy 2 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się, radni pozytywnie zaopiniowani ten drugi. Wszystko wskazuje na to, że tym samym została zlikwidowana ostatnia przeszkoda na drodze do rozpoczęcia tej długo wyczekiwanej inwestycji.

Przypomnijmy… Spółka WOT-Inwest zaczęła skupować ziemię pod jeden ze swoich sklepów już w 2013 r. Nabyła wtedy 4 tys. m kw. gruntu, pokonując w przetargu  niemieckiego giganta - sieć Lidl. Wtedy też w głowach jej właścicieli zrodził się pomysł wybudowania w Otwocku nowoczesnej i funkcjonalnej galerii handlowej. W tym celu Spółce udało się skupić i przygotować pod budowę 13 tys. m kw. terenu. Jednak do rozpoczęcia inwestycji zabrakło jej prawa własności do 9 małych działek pozostających w rękach miasta. I chociaż  łączna powierzchnia tych gruntów nie przekracza 1 tys. m kw., co stanowi niecałe 8 proc. całej nieruchomości przeznaczonej pod budowę,  to okazało się, że rozwiązanie tego problemu wcale nie jest łatwe. 

Na przeszkodzie w realizacji inwestycji wartej 60 mln zł, która ma przynieść miastu 300 nowych miejsc pracy, stanęli otwoccy radni, którzy po negatywnych doświadczeniach z firmą Dorex, zdecydowali się dmuchać na zimne. Dyskusja nad formą przekazania działek trwała od wiosny. W ciągu pół roku radni dwukrotnie rozpatrywali opinie prawne dotyczące możliwych wariantów przekazania nieruchomości inwestorowi. Opieszałość rady miasta w tych działaniach nie spodobała się mieszkańcom Otwocka, dlatego w sierpniu br. na jednym z posiedzeń komisja przedstawiła stanowisko, w którym uzasadniała, że: „kilka miesięcy pracy na rzecz ustalenia właściwej procedury przekazania działek jest na pewno mniejszą szkodą dla miasta niż wieloletnie spory prawne wynikające z braku wywiązania się inwestora z realizacji inwestycji.” Być może jest w tym trochę racji, jeśli weźmiemy pod uwagę rozwój wypadków, których skutkiem było powstanie słynnej już otwockiej dziury w centrum miasta, o którą wciąż toczy się spór w sądzie.

Ponieważ w tzw. międzyczasie inwestor otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę i zadeklarował możliwość jej rozpoczęcia jeszcze w tym roku, połączone komisje Gospodarki Miejskiej oraz Budżetu i Inwestycji w październiku br. ponownie pochyliły się nad jego wnioskiem. Przegłosowano „zbycie nieruchomości będących własnością miasta na rzecz wnioskodawcy”.  Warto nadmienić, że działki, o których pozyskanie stara się WOT-Inwest, znajdują się w trakcie komunalizacji i zasiedzenia. A to proces niełatwy, który potrwa najprawdopodobniej jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy. Aby rozpocząć budowę Kupieckiej,  spółka potrzebowała  zapewnienia ze strony miasta, że albo sprzeda jej działki, albo będzie miała prawo do ich wieczystego użytkowania. Bez tej decyzji - co zrozumiałe -  rozpoczęcie inwestycji było niemożliwe. Dlatego dobrze się stało, że ta sprawa w końcu została rozstrzygnięta. Mateusz Krawczyk, przedstawiciel Zarządu spółki WOT-Inwest, stwierdził na posiedzeniu komisji 21 listopada br., że w tej sytuacji bardzo prawdopodobne jest, że prace inwestycyjne związane z budową Galerii Kupiecka rozpoczną się jeszcze w grudniu tego roku. O zabezpieczenie inwestycji w interesie miasta ma zadbać prezydent, który został zobligowany przez radę do uwzględnienia w umowie z inwestorem zapisu, że otwocka  Galeria ,,Kupiecka” ma powstać w terminie nie dłuższym niż 5 lat.

Andrzej Idziak

 

 

 

W grudniu może ruszyć budowa Galerii ,,Kupiecka” komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się