Tanie mieszkania dla otwocczan - komunalne czy TBS-y?

Inwestycje, Tanie mieszkania otwocczan komunalne - zdjęcie, fotografia
#Paśniczek - blog 16/02/2019 10:42

O mieszkaniach komunalnych w Otwocku - z moimi komentarzami...

Gmina Otwock ma w planie wybudowanie dwóch bloków komunalnych (łącznie 70 mieszkań) przy ulicy Kochanowskiego. Budowanie tanich mieszkań to ważna i potrzebna inicjatywa - wątpliwości budzi tylko fakt, czy akurat w tym miejscu i czy faktycznie powinny być to budynki komunalne.

17 stycznia 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Mieszkaniowej i Komisji Gospodarki Miejskiej RM Otwocka. W jej trakcie został przedstawiony projekt budowy dwóch bloków komunalnych na działce przy ulicy Kochanowskiego, tuż obok Przedszkola nr 10. Każdy budynek ma liczyć 35 mieszkań: 12 kawalerek, 8 mieszkań dwupokojowych, plus kuchnia i 15 dwupokojowych z aneksem. Koszt budowy oszacowano wstępnie na ponad 9 mln złotych. Wybrana miejska działka znajduje w bezpośredniej bliskości przedszkola podlegającego konserwatorowi zabytków - jego nadzór rozpościera się także nad nią. Narzucił on przy projektowaniu swoje wymogi, które mają zagwarantować odpowiedni wygląd budynku - pasujący do otoczenia. To z kolei podraża inwestycję. O ile? Na komisji takie pytanie padło. Konkretnej odpowiedzi nie było - mają ją przygotować pracownicy merytoryczni UM na kolejne posiedzenie połączonych komisji.

- Moim zdaniem - powiedział nam radny Ireneusz Paśniczek - to nie jest dobre miejsce na budowę budynków komunalnych. Takie inwestycje są sytuowane nie w centrach miast, ale na przedmieściach, tam gdzie są tańsze tereny, gdzie nie ma ręki konserwatora. Wzorem może być np. Józefów, który swoje budynki socjalne wybudował na obrzeżach: jeden przy ul. Wiązowskiej ( niemal przy granicy gminy), a TBS-y z kolei powstały przy granicy z Falenicą. 

Inne zdanie miał w tej kwestii radny Przemysław Bogusz, który stwierdził, że ul. Kochanowskiego to nie jest centrum miasta, to już prawie Meran.

 

Komunalne...?

Kolejną istotną kwestią podnoszoną przez radnych jest, czy Otwock stać na budowanie nowych budynków komunalnych, które są pod wieloma względami większym obciążeniem dla budżetu miasta niż również niedrogie budownictwo w systemie TBS.

- Zadałem pytanie prezydentowi: ,,W jakim systemie będzie realizowana przedmiotowa inwestycja? Czy to będą budynki komunalne, czy to będą TBS-y, a może „Mieszkanie +” “. Usłyszałem, że ta inwestycja przy Kochanowskiego to ma być budownictwo stricte komunalne - relacjonuje radny Paśniczek.

Oznacza to jednak, że będą finansowane z publicznych pieniędzy, a następnie mają być przekazane osobom potrzebującym. Ale co się może stać później. Zwyczajowo później ci najemcy mają możliwość odkupienia mieszkania i to z dużą bonifikatą. Dotychczas według prawa lokalnego najemcy odkupowali lokale komunalne po spełnieniu wymogów zapisów szczegółowych w uchwale miasta - nawet za 5% wartości w starych budynkach.

W Otwocku w kolejce na mieszkanie komunalne czeka ok. 180 rodzin, które muszą spełniać konkretne wymogi. Do tego dochodzą rodziny z orzeczoną przez sąd eksmisją lub nakazem komornika oraz rodziny zamieszkujące w budynkach przeznaczonych ze względu na stan techniczny do rozbiórki.

Jak powiedział radny Jakub Kosiński, zadaniem Komisji Mieszkaniowej będzie wyselekcjonować mieszkańców, którzy „będą godni” zamieszkać w nowych blokach. Chodzi o osoby płacące na czas swoje zobowiązania.

 

W tym roku w budżecie radni zabezpieczyli na ten cel ponad 400 tysięcy złotych. Komisja Mieszkaniowa pracuje nad wytypowaniem lokali, które należy w pierwszej kolejności wyremontować i oddać najbardziej potrzebującym. I nie powinno to trwać lata, zanim wybuduje się nowe budynki. Ludzie przecież czekają, by sobie ułożyć życie. Nie za 2, 3, 4 lata, ale już teraz. Problem mieszkań to duże wyzwanie, mieszkańcy powinni mieć tego pełną świadomość i wiedzę, jak, co i dlaczego jest realizowane.

W Otwocku ponad 20% mieszkańców korzysta z pomocy gminy w tym zakresie. Jak zmienić wizerunek Otwocka? Czy polityka mieszkaniowa może to zmienić? Czy warto remontować budynek w stanie agonalnym, wkładając w niego 60 tysięcy publicznych środków na dużej działce? Czy może jakoś inaczej zarządzić przeznaczeniem tego terenu? To nie są proste decyzje, z którymi styka się Komisja Mieszkaniowa. Ważne jest, aby mieszkańcy mieli pełną wiedzę na ten temat – mówi radny Paśniczek.

 

...czy TBS-y?

Zdaniem radnego Paśniczka w Otwocku w pierwszej kolejności powinno postawić się na mieszkania w systemie TBS - Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

- Po wybudowaniu takich bloków będzie można zobaczyć, o ile zmniejszy się kolejka oczekujących na pomoc od miasta. To jest bardziej racjonalne podejście i nierujnujące budżetu miasta – dodaje Paśniczek. Jest przecież jeszcze wiele zasobów gminy w dobrym lub średnim stanie, które można przeznaczyć na mieszkania komunalne lub lokale socjalne - wystarczy tylko przeprowadzić ich inwentaryzację i je wyremontować. Niefrasobliwością jest podejmowanie takich decyzji bez owej fundamentalnej wiedzy.

Z punktu widzenia miasta system TBS ma niewątpliwe zalety:

1. najemca wpłaca partycypację (w Józefowie mieszkanka zapłaciła ok. 40 tys. zł, w zależności od metrażu mieszkania płaci czynsz 12 zł /m2; 12 zł x 50 m2 = 600 zł z wywozem śmieci)

2. to mieszkanie nigdy nie przechodzi na najemcę - zawsze już pozostaje w zasobach miasta, stanowi nasz wspólny majątek.

3. TBS-y nie są budowane z pieniędzy publicznych, których i tak Otwock ma mało (powstaje spółka, która bierze kredyt z banku, mieszkańcy spłacając czynsz, spłacają kredyt);

4. pieniądze wpłacone na partycypację stanowią kaucję, z której można potrącać w razie braku opłat czynszowych lub zniszczenia lokalu - przy mieszkaniach komunalnych nie ma takiej możliwości.

- Obecnie zadłużenie osób mieszkających w lokalach komunalnych Otwocka wynosi ok. 15 mln zł! Wraz z odsetkami.To zadłużenie obciąża nas wszystkich i budżet miasta, i należy liczyć się z tym, że część tego długu nigdy nie zostanie spłacona.

Wadą mieszkań typu TBS jest to, że nie wliczają się do zasobów gminy w kategorii pomocy mieszkańcom wynikającym z ustawy ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy*). Tylko należy sobie zadać pytanie, czy rozwiązujemy problemy realnie, czy uprawiamy politykę wizerunkową kosztem realnego budżetu?!

 

Brak koordynacji między jednostkami gminy

Aktualnie są dwie jednostki gminy realizujące politykę pomocy najbardziej potrzebującym w dziedzinie mieszkaniowej: Wydział Gospodarki Lokalami (WGL) oraz Zarząd Gospodarki Mieszkaniami (ZGM). Jak się okazuje w praktyce są to dwa różne byty działające na swój sposób. Brakuje koordynacji pomiędzy tymi jednostkami. Radni muszą podejmować optymalne decyzje o przydziale lokalu.

Gdyby istniała współpraca lub był jeden podmiot zarządzający, można by było podczas jednego posiedzenia, przejmując mieszkanie większe od samotnej osoby, przeznaczać je rodzinie wielodzietnej, a ich małe mieszkanie przekazać tej osobie samotnej. Obecnie nie mamy takiej możliwości. – mówi radny Paśniczek i dodaje:

Kolejnym kuriozum jest to, że zwalniane mieszkanie w wielu przypadkach od razu jest przez inspektora ZGM rutynowo, często bez uzasadnienia, przeznaczone do remontu. Osobiście sprawdziłem z radnym Boguszem dwa mieszkania do ewentualnej zamiany. Okazało się, że były utrzymane w stanie nienagannym. Mieszkańcy w tych przypadkach dbali o lokal jak o swój. Rutyna bywa w tym przypadku rujnująca dla budżetu miasta. Są przypadki, w których po zdaniu lokalu okazuje się, że najemcy podnieśli jego standard, robiąc jakieś dodatkowe instalacje. Co robi ZGM? ZGM nakazuje demontaż, tym samym obniżając standard lokalu, zamiast zalegalizować zmianę, jeśli została wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i nie zagraża bezpieczeństwu oraz zdrowiu kolejnych najemców.

Jak widać jest wiele do zrobienia w zakresie organizacji instytucji miasta i sposobu zarządzania posiadanymi zasobami. Na Komisji Mieszkaniowej zgłoszono wniosek o zaproszenie prezydenta na spotkanie w celu zapoznania go z problematyką. Co będzie dalej, czy się zainteresuje działaniami w tym zakresie? Zobaczymy i z uwagą będziemy monitorować ten temat.

 

Mieszkania komunalne a nieprawidłowości

Mieszkanie komunalne to własność gminna, a prawo do zamieszkania w nim otrzymują osoby spełniające określone kryteria.

Według NIK: „Przyznanie lokalu jest specyficzną formą pomocy społecznej, choć zdarzają się osoby/rodziny, które takiej pomocy nie potrzebują.

Mimo że mieszkania komunalne często nie mają wysokiego standardu, to niskie czynsze powodują, że są one łakomym kąskiem - i stąd kolejki oczekujących na lokal gminny są standardem we wszystkich samorządach. To z kolei rodzi różne nieprawidłowości” - opisywał je raport Najwyższej Izby Kontroli z 2013 roku. "Według NIK, większość samorządów w Polsce zarządza tym zasobem w sposób nieracjonalny i chaotyczny, a w 60% gmin brakuje przejrzystych zasad przyznawania mieszkań, co sprzyja korupcji. Dodatkowo, gminy nie dysponują rzetelną ewidencją lokali komunalnych i ewidentnie nie radzą sobie z weryfikacją sytuacji materialnej najemców oraz nielegalnymi działaniami, takimi jak podnajmowanie przez nich mieszkań innym osobom. Samorządom zarzuca się także nieracjonalną politykę stawek czynszowych, które są na tyle niskie, że nie pozwalają na utrzymanie lokali w dobrym stanie technicznym oraz za niską ściągalność czynszów – długi lokali komunalnych w całej Polsce przekraczają przeszło miliard złotych!" **)

W związku z problemami z zarządzaniem budynkami komunalnymi ogólnopolska tendencja jest taka, że gminy takie lokale wyprzedają. Tym samym mieszkaniowe zasoby gminne maleją”.

*

Wracając na nasze podwórko - jak już wspomnieliśmy najemcy otwockich lokali komunalnych mają już wielomilionowy dług.

Na zasoby mieszkaniowe gminy Otwock składa się 1855 lokali***). Niestety, w znakomitej większości znajdują się one w starych budynkach - aż 71% w budynkach z lat 1918-1944. W związku z zużyciem aż 80% lokali wymaga remontów, część natomiast powinna być zupełnie wyłączona z użytkowania, co spowoduje uszczuplenie zasobów lokalowych gminy Otwock. Gospodarka mieszkaniowa sporo też gminę kosztuje - w latach 2010 - 2015 przeznaczono na ten cel łącznie 32 268161,65 zł. Na kolejne pięć lat prognozowano wydatki mieszkaniowe maksymalnie na poziomie 41 675 522,38 zł. Nasze miasto również sprzedaje lokale komunalne.

Długi, rosnące wydatki, kłopoty z zarządzaniem potwierdzają zasadność pytania o to, czy w ogóle Otwock w tej chwili powinien budować budynki stricte komunalne?

KZ

*) Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U.2016.1610) oraz Uchwała nr XXXVIII/255/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Otwock. **) morizon.pl - portal nieruchomości ***) - dane z 31.12.2015 r. źródło: "Uchwała nr XXXIX/304/16 Rady Miasta Otwocka z dn. 30 listopada 2016 roku. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021".

 

Na ilustracji: Projekt budynków komunalnych, elewacja frontowa

Reklama

Tanie mieszkania dla otwocczan - komunalne czy TBS-y? komentarze opinie

  • Komar - niezalogowany 2019-02-16 18:41:13

    Czy grunty na działce na której planuje się postawić blok komunalny, należą do gminy?

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

MAGAZYNIER

Piekarnia Oskroba S.A. - jeden z liderów branży piekarniczej w Polsce poszukuje pracowników na stanowisko: Magazynier Miejsce pracy: Człekówka,..


Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez iotwock.info, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

"WBB" PAŚNICZEK IRENEUSZ JÓZEF z siedzibą w Otwock 05-400, WSPANIAŁA 35 B.,

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"