Przetarg na działki pod Galerię „Kupiecka”

Inwestycje, Przetarg działki Galerię „Kupiecka” - zdjęcie, fotografia
07/07/2018 13:33

12 czerwca br. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej otwockiego urzędu miasta, pojawiło się ogłoszenie o przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste 4 działek, których nabycie ma umożliwić start budowy Galerii „Kupiecka".

Czytelnicy, którzy śledzą historię tej - rodzącej się w bólach - inwestycji, wiedzą, że chodzi o kilka niewielkich działek, które pod planowaną inwestycję są po prostu niezbędne. Wielkość tych nieruchomości oraz ich usytuowanie jest takie, że nie ma właściwie możliwości samodzielnego ich zagospodarowania w obrębie terenu przeznaczonego na działalność inwestora. Za działki o powierzchni: 8 m kw., 345 m kw., 178 m kw. i 190 m kw. ustalono cenę wywoławczą ponad 1,7 miliona złotych. Sporo! Zważywszy na fakt, że mamy do czynienia z działkami o stosunkowo niedużym areale, a nie mówimy w tym przypadku o zbyciu, a jedynie - użytkowaniu wieczystym. Dlaczego więc cena działek jest tak wysoka? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do urzędu miasta…

Paulina Jaworek z Biura Komunikacji Społecznej otwockiego urzędu miasta, tłumaczy to w następujący sposób: - „Wartość 1 m kw. działek przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, położonych w Otwocku przy ulicach Staszica, Kupieckiej i Andriollego, została ustalona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z marca 2018 roku przy zastosowaniu podejścia porównawczego, tzn. metody porównywania parami. Wartość określona w niniejszym operacie szacunkowym uwzględnia przede wszystkim cel, jakim jest ustalenie wartości nieruchomości dla potrzeb oddania gruntu w użytkowanie wieczyste”.

 Przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem wyceny z podobną parcelą, która znalazła się w obrocie rynkowym i dla której znana jest cena, warunki zawarcia transakcji oraz jej cechy. Metoda porównywania parami daje najlepsze wyniki wtedy, gdy obiekty porównawcze są identyczne z przedmiotem wyceny, transakcje zostały zawarte stosunkowo niedawno, a rynek nieruchomości jest stabilny. Rodzi się w związku z tym pytanie, gdzie rzeczoznawca majątkowy, wynajęty przez urząd miasta, znalazł analogiczny punkt odniesienia stanowiący podstawę takiej wyceny? Czyżby w Warszawie?

W grupie mieszkańców Otwocka dyskutujących o tej sprawie na Facebooku cena działek zgłoszonych do przetargu również budzi kontrowersje. Agnieszka P. pisze: - „Komuś chyba strasznie zależy, żeby ta galeria nie powstała :-(. Pytanie kto ustalił taką kosmiczną cenę? Za metr wychodzi kwota 2 357 zł, a mamy do czynienia z czterema mikroskopijnymi działkami”. Wtóruje jej Aga NoQra: - „Ale przecież te działki nie są skomunalizowane? Poza tym RM uchwaliła, że się zgadza na ich dzierżawę przez inwestora? Kolejna uchwała jednego dnia? A cena promocyjna - Otwock to stan umysłu jednak... niecałe 800 m, jak w centrum Warszawy, to będzie ile za metr? Bogato... i to użytkowanie, nie akt własności... chyba drożej nawet”. A Frania uzupełnia: - „Nieustające absurdy!!! Czy komuś zależy, aby w Otwocku działo się coś pozytywnego w sensie estetycznym? (…)

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w połowie sierpnia. To wymóg wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r., które mówi, że ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem. To zaś może oznaczać, że do tego czasu prace na budowie się nie rozpoczną. Chyba, że inwestor zdecyduje się na start prac na pozostałej części inwestycji. Teoretycznie ma do tego prawo, bo jako osoba prawna, która jest właścicielem większości posesji na tym terenie, może dysponować gruntem należącym do gminy Otwock na cele budowlane na podstawie zawartych z gminą umów dzierżawy oraz decyzji udzielającej pozwolenia na budowę. Potwierdza to, reprezentujący inwestora - spółkę WOT-Inwest ,Wojciech Krawczyk: - „Na pewno z pracami ruszymy w sierpniu, a może nawet wcześniej. Co do cen działek, to - moim zdaniem - są one wygórowane. Wynika to zapewne z przyjętej przez miasto metody wyceny, która jest metodą „dochodową”. Trudno powiedzieć, dlaczego akurat w tym przypadku przyjęto taki właśnie sposób wyceny. Być może wynika to z jakiś przepisów, o których nie wiem. Ceny podobnych nieruchomości zbywanych w okolicach Otwocka kształtowały się do tej pory w granicach od 900 do 1200 zł, ale nigdy 2 000zł za metr. Być może jest to już estymowana wartość dzierżawionych działek po zrealizowanej inwestycji?”.

 Andrzej Idziak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama

Przetarg na działki pod Galerię „Kupiecka” komentarze opinie

Dodajesz jako: |